Distributeur nationaux en Bulgarie

Baufix Bulgaria LTD
Tel: +359 884 84 60 2
E-Mail
www.baufix.biz

Силно партньорство за Вашата защита от падане при работа на височина

За добра и надеждна защита от падане са нужни компетентни партньори. Точките на закрепване, въжените обезопасителни системи и много други решения за сигурност на „ABS Safety“ вече се предлагат и във Вашата страна благодарение на мрежа от ефективни и опитни доставчици. Нашият търговски партньор в България Ви предлага услуга, на която можете да разчитате – от планирането и монтажа до поддръжката.

„BS Safety“ е стандарт за висококачествени продукти за защита, разработени и произведени в Германия. Много от нашите решения за безопасност са нови разработки, произведени по най-съвременни технологии, патентовани или със защитена търговска марка. Често при тестове за падане те показват многократно по-добри резултати в сравнение с действащите правила и нормативни изисквания за защита от падане. Нашите продукти за предпазване от падане се произвеждат почти изцяло в централата ни в Германия.

Компанията „ABS Safety“ е специализирана в разработването на фиксирано и мобилно осигурително оборудване (АЕ) за почти всяка сграда и всеки тип покрив – метален покрив, стоманени греди, бетон или дърво: в нашия асортимент ще намерите оптималното решение за почти всяка повърхност. Ние осигуряваме всичко необходимо за една надеждна защита от падане – от единичната точка на закрепване за скатен покрив и комплектните системи от обезопасителни въжетата до практичните комплекти PSAgA. Моля, свържете се с нашето българско търговско представителство, за да научите повече за асортимента на „ABS Safety“.