Colofon & Gegevensbescherming

Colofon

ABS Safety GmbH, Gewerbering 3, 47623 Kevelaer
Vertegenwoordigd door: Stefan Beckers, Josef Bergrath, Kai Brendel
Tel: +49 2832 97281-0 | Fax: +49 2832 97281-285 | info@absturzsicherung.de

PR: Ludwig Beckers, Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, Germany
Inhoud: Markus Schmitz, Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, Germany

Disclaimer

Disclaimer voor inhoud

Als dienstverlener zijn wij volgens § 7, lid 1 van de Duitse Telemediawet verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s. Volgens §§ 8 t/m 10 van de Duitse Telemediawet zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht doorgegeven of opgeslagen vreemde informatie te bewaken of naar omstandigheden te zoeken, die wijzen op een onwettige activiteit. Dit doet geen afbreuk aan de verplichting tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemeen geldende wettelijke voorschriften. Een aansprakelijkheid is wat dat betreft echter pas vanaf het tijdstip van de kennisneming van een concrete wetsovertreding mogelijk. Bij het bekend worden van een overeenkomstige wetsovertreding zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden; op de inhoud hiervan hebben wij geen invloed. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke sites. Voor de inhoud van gelinkte websites is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de website verantwoordelijk. Deze gelinkte websites werden ten tijde van het plaatsen van de links gecontroleerd op een eventuele wetsovertreding. Ten tijde van het plaatsen van de links was er geen sprake van een herkenbare wetsovertreding. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s kan echter zonder een concrete indicatie in alle redelijkheid niet worden verwacht. Bij het bekend worden van een overeenkomstige wetsovertreding zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

Op de door de exploitanten samengestelde inhoud op deze website rust het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en iedere productiefmaking die de grenzen van het auteursrecht overschrijdt, is schriftelijke toestemming van de auteur c.q. samensteller vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier gebruik en niet voor commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze website niet door de exploitant werd opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name de inhoud van derden is als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks op een schending van de auteursrechten stuiten, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Bij het bekend worden van een overeenkomstige wetsovertreding zullen wij een dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Gegevensbescherming

Verantwoordelijke in de zin van de wet op de gegevensbescherming is:

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3, 47623 Kevelaer
Duitsland
Tel.: +49 2832 97281-240
info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

1. Verzamelen van algemene informatie

Wanneer u toegang krijgt tot onze website wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (server-logbestanden) bevatten het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw Internet Service Provider e.d. Het gaat hierbij uitsluitend om informatie die geen nadere details over uw persoon bevat. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u opgevraagde inhoud van webpagina's correct weer te geven en zijn bij gebruik van het internet verplicht. Anonieme informatie van deze aard wordt door ons statistisch geanalyseerd om onze internetaanwezigheid en de achterliggende techniek te optimaliseren. De volgende gegevens worden opgeslagen: (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het door het systeem gebruikte besturingssysteem, (3) de internetpagina waarmee het gebruikte systeem op onze internetpagina geraakt (zogenaamde 'referrer'), (4) de subwebpagina's die met een gebruikt systeem naar onze internetpagina verwijzen, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de internetpagina, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de Internet Service Provider van het gebruikte systeem en (8) overige vergelijkbare gegevens en informatie die aanvallen op onze informatietechnologische systemen moeten voorkomen.

De bovengenoemde gegevens (1-8) dienen om de services van ABS Safety GmbH te verbeteren, een statistische analyse uit te voeren en de gegevensveiligheid te verbeteren. De gegevens worden niet gebruikt om persoonlijke conclusies over de gebruiker te trekken.

2. Cookies

Zoals veel andere websites gebruiken wij ook zogenaamde "Cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een websiteserver op uw harde schijf worden opgeslagen. Hierdoor ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens, zoals IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem van uw computer en uw verbinding met het internet.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of virussen op een computer te zetten. Aan de hand van de informatie in de cookies kunnen wij navigatie vereenvoudigen en onze webpagina's op de juiste manier weergeven.

In geen enkel geval worden de door ons verzamelde gegevens aan derden doorgegeven of wordt zonder uw toestemming met uw persoonsgegevens een koppeling gemaakt.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn over het algemeen zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt het gebruik van cookies op elk moment via de instellingen van uw browser deactiveren. Gebruik de hulpfunctie van uw internetbrowser om te weten te komen hoe u deze instellingen kunt veranderen. Let erop dat verschillende functies van onze website mogelijk niet goed werken wanneer u het gebruik van cookies heeft gedeactiveerd.

3. SSL-encryptie

Om de veiligheid van uw gegevens bij de overdracht en het gebruik van ons webaanbod te garanderen, gebruiken wij versleutelingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS die overeenstemmen met de huidige stand van de techniek.

4. Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden de door u ingevoerde gegevens uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt. Abonnees kunnen ook via e-mail worden geïnformeerd over zaken die relevant zijn voor de dienst of de registratie (bijvoorbeeld wijzigingen van het nieuwsbriefaanbod of technische gegevens).

Voor een effectieve registratie hebben wij een geldig e-mail adres nodig. Om te controleren of een aanmelding werkelijk door de eigenaar van het e-mailadres gebeurt, gebruiken wij de "Double opt-in"-methode. Hiervoor rapporteren wij de bestelling van de nieuwsbrief, het verzenden van een bevestigingse-mail en de ontvangst van het gevraagde antwoord. Verdere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief en worden niet aan derden verstrekt.

Uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens en hun gebruik voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk moment herroepen. In elke nieuwsbrief bevindt zich daarvoor een overeenkomstige link. Bovendien kunt u zich op elk moment rechtstreeks op deze website afmelden of ons uw wensen meedelen via de aan het einde van deze voorwaarden inzake gegevensbescherming beschreven contactmogelijkheden.

Uw gegevens worden na opzegging van de nieuwsbrief binnen 1 week verwijderd, mits de verwijdering niet strijdig is met de wettelijke bewaringsplicht. Door verzending van de door u ingevoerde gegevens gaat u akkoord met de gegevensverwerking en bevestigt u onze privacyverklaring.

4.1 Google reCaptcha

Wij gebruiken de Google-service reCaptcha om te controleren of de gegevensinvoer in ons contact- of nieuwsbriefformulier door een mens of een computer wordt uitgevoerd. Google controleert aan de hand van onderstaande gegevens of u een mens of computer bent: IP-adres van het gebruikte eindapparaat, de website die u bij ons bezoekt en waaraan Captcha is gekoppeld, de datum en duur van het bezoek, de gegevens van de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem, de Google-account wanneer u bij Google bent aangemeld, de muisbewegingen op het reCaptcha-oppervlak en de opdrachten waarmee beelden moeten worden geïdentificeerd. De gegevensverwerking vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1 sub. f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij hebben een legitiem belang in deze gegevensverwerking die onze website beschermt en ons beschermt tegen geautomatiseerde invoeren (aanvallen).

5. Contactformulier

Als u via e-mail of via het contactformulier met ons contact opneemt, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen om uw aanvraag te verwerken en voor mogelijke aansluitende vragen.

6. Verwijdering of blokkering van gegevens

Wij houden ons aan het beginsel van een zo beperkt mogelijke gegevensopslag. Wij slaan uw persoonsgegevens daarom enkel op om te voldoen aan de hier genoemde doelstellingen of voor zover voorgeschreven door de verschillende bewaringstermijnen van de wetgever. Nadat elke doelstelling is bereikt of deze termijnen zijn vervallen worden de overeenkomstige gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

7. Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics gebruikt zgn. "Cookies" of tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en toelaten om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookies bijgehouden informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans opgeslagen op een Google-server in de VS. Omwille van de activering van de IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres door Google in de EU-lidstaten of in andere verdragstaten van de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres opgeslagen op een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere website- en internetdiensten voor de website-exploitant te ontwikkelen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware. Wij wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast overdracht naar Google verhinderen van de door de cookie verzamelde gegevens en de gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) alsook de verwerking van deze gegevens door Google door via de volgende link de beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren:  Browser-Add-on voor de deactivering van Google Analytics.

U kunt daarnaast of als alternatief voor de browser-add-on het tracken door Google Analytics op onze pagina's stoppen door op deze link te klikken. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Zo wordt voorkomen dat Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst informatie verzamelt zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

8. Ingesloten YouTube-video's

Op enkele van onze webpagina's integreren we ook YouTube-video's. De exploitant van de desbetreffende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Daarbij wordt aan YouTube meegedeeld welke pagina's u bezoekt. Wanneer u in uw YouTube-account bent aangemeld, kan YouTube uw surfgedrag aan uw persoon toewijzen. Dit voorkomt u door u vooraf af te melden bij uw YouTube-account.

Als een YouTube-account wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie over het gebruiksgedrag verzamelen.

Wie het opslaan van cookies voor het Google-Ad-programma heeft gedeactiveerd, moet ook bij het bekijken van YouTube-video's niet met zulke cookies rekening houden. YouTube slaat ook in andere cookies niet-persoonsgebonden gebruikersinformatie op. Als u dit wilt voorkomen moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie met betrekking tot de gegevensbescherming bij "YouTube" vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

9. Google AdWords

Onze website gebruikt Google Conversion-Tracking. Als u via een door Google geschakelde advertentie op onze website terechtkomt, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. De cookie voor Conversion-Tracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geschakelde advertentie klikt. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website gebruikt en de cookie nog niet is vervallen kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en met deze website werd verbonden. Elke Google AdWords-klant ontvangt een verschillende cookie. Cookies kunnen niet via de website van AdWords-klanten worden gevolgd. De met behulp van Conversion-Cookies opgehaalde informatie dient om Conversion-statistieken op te maken voor AdWords-klanten die voor Conversion-Tracking hebben gekozen. De klanten zien het totaal aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een van een Conversion-Tracking-tag voorziene pagina werd doorgestuurd. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd.

Als u niet aan de tracking wenst deel te nemen, kunt u de hiervoor vereiste plaatsing van een cookie voorkomen met de browser-instelling die het automatisch plaatsen van cookies algemeen deactiveert of kunt u uw browser zo instellen dat cookies door het domein "googleadservices.com" worden geblokkeerd.

Let erop dat u de opt-out-cookies niet mag verwijderen zolang u niet wenst dat meetgegevens worden opgeslagen. Als u alle cookies in de browser hebt gewist, moet u de respectievelijke opt-out-cookie opnieuw plaatsen.

10. Het gebruik van Google Remarketing en Google Webfonts

Deze website gebruikt de Remarketing-functie van Google Inc. De functie dient om websitebezoekers binnen het Google-reclamenetwerk reclame-advertenties aan te bieden die overeenstemmen met hun interesses. In de browser van de websitebezoeker wordt een zgn. "cookie" opgeslagen waarmee de bezoeker wordt herkend bij het openen van webpagina's die tot het reclamenetwerk van Google behoren. Op deze pagina's kunnen reclameadvertenties aan de bezoeker worden voorgesteld die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker voorheen heeft opgeroepen op websites die de Remarketing-functie van Google gebruiken.

Volgens zijn eigen informatie verzamelt Google bij dit proces geen persoonsgegevens. Als u de Remarketing-functie van Google echter niet wenst, kunt u deze deactiveren via de overeenkomstige instellingen op http://www.google.com/settings/ads uit te voeren. U kunt het gebruik van cookies voor reclame op basis van uw interesse ook deactiveren door de onderstaande instructies http://optout.networkadvertising.org/ te volgen.

Om onze inhoud browseroverstijgend correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, gebruiken wij op deze website scriptbibliotheken en lettertypebibliotheken, zoals bijv. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/).

Google Webfonts worden in de cache van uw browser opgeslagen om meervoudig laden te voorkomen. Als de browser Google Webfonts niet ondersteunt of de toegang verhindert, wordt de inhoud in een standaardlettertype weergegeven.

Het oproepen van script- of lettertypebibliotheken activeert automatisch een verbinding met de exploitant van de bibliotheek. Het is daarbij theoretisch mogelijk - op dit moment echter onduidelijk of en voor welke doeleinden - dat de exploitant van de overeenkomstige bibliotheken gegevens verzamelt.

De richtlijn inzake gegevensbescherming van de bibliotheekexploitant Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

11. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Voor processen waarvoor toestemming is verleend, vormt art. 6, lid 1, sub. a van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) de rechtsgrondslag. Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het nakomen van contractuele verplichtingen of voor de voorbereiding van een overeenkomst geldt art. 6, lid 1, sub. b van de AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocedures die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen zoals bij vragen over onze producten of diensten. Voor zover er een wettelijk verplichting voor de verwerking van persoonsgegevens bestaat, vooral verplichtingen die gerelateerd zijn aan het belastings- en handelsrecht, geldt art. 6, lid 1, sub. c van de AVG. 

12. Uw rechten inzake informatie, kennisgeving, blokkering, verwijdering en herroeping

U heeft het recht om op elk moment informatie met betrekking tot uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, blokkeren of, afgezien van de voorgeschreven gegevensopslag voor de zakelijke afhandeling, te verwijderen. Neem daartoe contact op met onze privacymanager. U vindt de contactgegevens helemaal onderaan.

Opdat een blokkering van gegevens op elk moment kan worden overwogen, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een blokkeringsbestand worden bewaard. U kunt ook eisen dat gegevens worden verwijderd voor zover er geen wettelijke archiveringsplicht bestaat. Voor zover een dergelijke verplichting bestaat, blokkeren wij desgewenst uw gegevens.

U kunt wijzigingen doorvoeren of de toestemming herroepen door een overeenkomstige mededeling voor de toekomst te overhandigen.

Voor wijzigingen, blokkeringen, verwijdering, herroeping of het gebruik van uw informatierecht neemt u contact op met:

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3, 47623 Kevelaer
Duitsland
Tel.: +49 2832 97281-240
datenschutz@absturzsicherung.de

13. Wijziging van onze voorwaarden inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen zodat zij steeds overeenstemt met de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze prestaties in de privacyverklaring om te zetten, bijv. bij de implementatie van nieuwe diensten De nieuwe privacyverklaring geldt dan voor nieuwe bezoeken.

14. Doorgeven van persoonsgegevens

Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan derden als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Een uitzondering hierop vormt de doorgifte van gegevens aan partners en dienstverleners, die wij nodig hebben om de overeenkomst met u uit te voeren en aan wie wij opdracht hebben gegeven (bijvoorbeeld technische dienstverleners). Doorgifte van uw gegevens aan deze dienstverleners en partners vindt dus plaats voor de uitvoering van een overeenkomst in overeenstemming met artikel 6 lid 1 b) AVG of voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 f) AVG, voor zover dit uitdrukkelijk wordt vermeld in deze privacyverklaring. Voor het overige geldt dat persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan dienstverleners waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten in overeenstemming met artikel 28 AVG.

Voor zover wij in het kader van onze verwerking gegevens doorgeven aan dienstverleners, nemen wij, evenals onze dienstverleners en partners, de bepalingen van de AVG strikt in acht. Voordat wij uw persoonsgegevens doorgeven zorgen wij er uiteraard voor dat onze dienstverleners en partners de nodige technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om een passend beschermingsniveau te garanderen. De omvang van de doorgifte van gegevens wordt beperkt tot een strikt minimum.

Doorgifte aan overheidsinstanties en autoriteiten die ingelicht moeten worden, vindt alleen plaats in het kader van wettelijke meldplichten of wanneer wij verplicht zijn om informatie te verstrekken op grond van een beslissing van de rechter of de overheid. In dat geval is het doorgeven van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 c) AVG noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

15. Vragen aan de privacymanager

Hebt u vragen over onze gegevensbescherming? Stuur ons een e-mail of neem rechtstreeks contact op met onze privacymanager:

Maurice Pastuska
Gewerbering 3, 47623 Kevelaer
m.pastuska@absturzsicherung.de