Colofon

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
47623 Kevelaer

Vertegenwoordigd door: Ludwig Beckers, Ingrid Beckers

Tel: +49 2832 97281-0 | Fax: +49 2832 97281-285 | info@absturzsicherung.de

PR: Ludwig Beckers, Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, Germany
Inhoud: Markus Schmitz, Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, Germany

Disclaimer

Disclaimer voor inhoud

Als dienstverlener zijn wij volgens § 7, lid 1 van de Duitse Telemediawet verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s. Volgens §§ 8 t/m 10 van de Duitse Telemediawet zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht doorgegeven of opgeslagen vreemde informatie te bewaken of naar omstandigheden te zoeken, die wijzen op een onwettige activiteit. Dit doet geen afbreuk aan de verplichting tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemeen geldende wettelijke voorschriften. Een aansprakelijkheid is wat dat betreft echter pas vanaf het tijdstip van de kennisneming van een concrete wetsovertreding mogelijk. Bij het bekend worden van een overeenkomstige wetsovertreding zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden; op de inhoud hiervan hebben wij geen invloed. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke sites. Voor de inhoud van gelinkte websites is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de website verantwoordelijk. Deze gelinkte websites werden ten tijde van het plaatsen van de links gecontroleerd op een eventuele wetsovertreding. Ten tijde van het plaatsen van de links was er geen sprake van een herkenbare wetsovertreding. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s kan echter zonder een concrete indicatie in alle redelijkheid niet worden verwacht. Bij het bekend worden van een overeenkomstige wetsovertreding zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

Op de door de exploitanten samengestelde inhoud op deze website rust het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en iedere productiefmaking die de grenzen van het auteursrecht overschrijdt, is schriftelijke toestemming van de auteur c.q. samensteller vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier gebruik en niet voor commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze website niet door de exploitant werd opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name de inhoud van derden is als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks op een schending van de auteursrechten stuiten, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Bij het bekend worden van een overeenkomstige wetsovertreding zullen wij een dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

keyboard_arrow_up