abZ & DIBt

Algemene goedkeuring Bouwtoezicht (abZ)

In Duitsland is de abZ, de allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, een mogelijkheid om een bouwproduct op de markt te brengen dat niet onder een norm valt. De DIBt, het Duitse Instituut voor Bouwtechniek verleent deze goedkeuring al sinds 1968. De abZ regelt de eigenschappen van het bouwproduct die relevant zijn voor bouwtoezicht, toepassingsgebieden en zaken zoals verwerking, transport, opslag, markering en de conformiteitsverklaring.

Waarom is de abZ nodig bij aanlijnvoorzieningen?

Juridische basis van de DIBt-eisen is een vonnis van het Europese Gerechtshof van 21 oktober 2010 (rechtszaak C-185-08). Hierin staat gedefinieerd welke aanlijnvoorzieningen behoren tot de persoonlijke beschermingsmiddelen en welke moeten worden geclassificeerd als bouwproduct.

Aanlijnvoorzieningen die vast zijn verbonden met de constructie, worden geclassificeerd als bouwproduct. EN 795 is niet van toepassing op deze producten. Omdat nog wordt gewerkt aan een norm voor vast geïnstalleerde aanlijnvoorzieningen volgens de Europese Bouwproductenrichtlijn, bestaat er nu nog geen basis waarop kan worden getest.

De Ü-markering

De zogenaamde Ü-markering op de producten toont de algemene goedkeuring Bouwtoezicht aan en geeft daarnaast aan dat dit product eenmaal jaarlijks wordt gecontroleerd op overeenstemming met het door DIBt goedgekeurde product.

De aan ABS Safety verleende Goedkeuring Z-14-9-688 is een typisch voorbeeld van hoe een abZ van DIBt eruitziet en wat er in de goedkeuring staat.
Meer informatie is te vinden op de website van het Deutsches Institut für Bautechnik.