abZ & DIBt

Algemene goedkeuring Bouwtoezicht (abZ)

De algemene goedkeuring Bouwtoezicht - ook wel DIBt-goedkeuring genoemd - is volgens het Duitse Instituut voor Bouwtechniek vereist voor alle vaste aanlijnvoorzieningen aan een gebouw (permanente valbeveiliging). Dergelijke voorzieningen zijn volgens DIBt dan onderdeel van het gebouw. Hieronder vallen zowel individuele ankerpunten als staalkabel- en railtrajecten voor valbeveiliging. Veiligheidsdakhaken vallen tot nog toe echter niet onder de regeling. De goedkeuring waarborgt de stabiliteit van de verbinding met de constructie. Als de aanlijnvoorzieningen geen algemene goedkeuring Bouwtoezicht hebben, mogen ze alleen gemonteerd worden als er in dat geval toestemming is verleend. Die moet worden aangevraagd bij het Bauamt, de Duitse dienst gemeentewerken.

Aanlijnvoorzieningen met abZ

Ondertussen is er een ruime keuze aan goedgekeurde aanlijnvoorzieningen beschikbaar. Dat geldt voor zowel individuele ankerpunten (aanlijnpunten) als voor passeerbare staalkabeltrajecten. Een goedgekeurde valbeveiliging is te herkennen aan de Ü-markering op het product. De Ü staat voor het Duitse Übereinstimmung, ofwel overeenstemming. Dit symbool bevestigt de conformiteit, dat wil zeggen dat de geïnstalleerde of nog te installeren aanlijnvoorziening qua ontwerp en samenstelling van het materiaal identiek is met de door DIBt toegelaten voorziening.

Een goedkeuring voor meerdere aanlijnpunten

In de regel wordt aan elke fabrikant één goedkeuring verleend waarin alle goedgekeurde producten staan vermeld. Ook de geteste en goedgekeurde montagevariant wordt gedocumenteerd. De installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met deze montage om ervoor te zorgen dat de abZ geldig blijft. De goedkeuring is vrij toegankelijk en wordt voorgelegd aan de eigenaar van het gebouw; afkortingen of uittreksels van de goedkeuringen zijn ten strengste verboden. Voor meer transparantie maken sommige bedrijven de abZ ook beschikbaar op hun website.

keyboard_arrow_up