abZ & DIBt

DIBt / DIBt-goedkeuring

Het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt) legt sinds enkele jaren de eisen vast voor een algemene goedkeuring Bouwtoezicht (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung of abZ) van ankerpunten en valbeveiligingsvoorzieningen voor permanent gebruik op of aan gebouwen. Op welke wijze de voorzieningen zijn bevestigd speelt hierbij geen rol. De DIBt eist voor de aanlijnvoorzieningen een keuring, waarbij de stabiliteit van de verbinding met de constructie moet worden gewaarborgd.

Juridische basis van de DIBt-eisen is een vonnis van het Europese Gerechtshof van 21 oktober 2010 (rechtszaak C-185-08). Hierin staat gedefinieerd welke ankerpunten behoren tot de persoonlijke beschermingsmiddelen conform PBM-richtlijn 89/686/EEG en welke als bouwproduct volgens Richtlijn 89/106/EEG moeten worden geclassificeerd. De zogenaamde Ü-markering op de producten toont de algemene goedkeuring Bouwtoezicht aan en geeft daarnaast aan dat dit product eenmaal jaarlijks wordt gecontroleerd op overeenstemming met het door DIBt goedgekeurde product. De algemene goedkeuring Bouwtoezicht vervangt niet de certificering op basis van EN 795, maar vult deze juist aan.

De aan ABS Safety verleende Goedkeuring Z-14-9-688 is een goed voorbeeld van een algemene goedkeuring Bouwtoezicht van de DIBt. Meer informatie vindt u op de website van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek www.dibt.de

keyboard_arrow_up