abZ & DIBt

DIBt / DIBt-goedkeuring

Het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt) legt sinds enkele jaren de eisen vast voor een algemene goedkeuring Bouwtoezicht (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung of abZ) van vaste aanlijnvoorzieningen voor permanente valbeveiliging op of aan een gebouw. Op welke wijze de voorzieningen zijn bevestigd speelt hierbij geen rol. De DIBt eist voor de aanlijnvoorzieningen een keuring, waarbij de stabiliteit van de verbinding met de constructie moet worden gewaarborgd.

Juridische basis van de DIBt-eisen is een vonnis van het Europese Gerechtshof van 21 oktober 2010 (rechtszaak C-185-08). Hierin staat gedefinieerd welke ankerpunten behoren tot de persoonlijke beschermingsmiddelen conform PBM-richtlijn 89/686/EEG en welke als bouwproduct volgens Richtlijn 89/106/EEG moeten worden geclassificeerd. De zogenaamde Ü-markering op de producten toont de algemene goedkeuring Bouwtoezicht aan en geeft daarnaast aan dat dit product eenmaal jaarlijks wordt gecontroleerd op overeenstemming met het door DIBt goedgekeurde product.

Bij het installeren van dakankers en aanlijnpunten in Duitsland moeten de eisen van de abZ in acht worden genomen. Deze eisen staan omschreven in onze goedkeuring Z-14-9-688. In onze praktische Productzoeker vindt u alle producten van ABS Safety met een abZ-goedkeuring. Hebt u vragen? Onze servicemedewerkers helpen u graag verder.

keyboard_arrow_up