abZ & DIBt

Ü-markering

De Ü-markering op valbeveiligingsproducten en ankerpunten toont de algemene goedkeuring Bouwtoezicht aan en geeft daarnaast aan dat dit product eenmaal jaarlijks wordt gecontroleerd op overeenstemming met het door het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt) goedgekeurde product. Volgens de actuele eisen van de DIBt moet deze controle worden uitgevoerd door een extern keuringsinstituut.

Belangrijke aspecten zijn onder andere regelmatige uittrekproeven en valtests, de traceerbaarheid van de producten en onderdelen alsmede de garantie dat bij de productie geschoold personeel wordt ingezet.

keyboard_arrow_up