Algemene vakbegrippen

Alleen werken

Werkt iemand buiten het zicht en de gehoorsafstand van anderen, dan heet dat alleen werken. Alleen werken is normaal geen probleem als er geen sprake is van gevaarlijk werk.

Wat is gevaarlijk werk?

DGUV Voorschrift 1 Preventiebeginselen definieert gevaarlijk werk (vgl. §8) als werkzaamheden waarbij de aard van het werk, de gebruikte stoffen of de arbeidsomgeving een verhoogd risico met zich mee brengen. Een duidelijk voorbeeld is werken waarbij valrisico bestaat.

Is alleen gevaarlijk werk doen mogelijk?

Alleen gevaarlijk werk verrichten kan, maar alleen onder speciale omstandigheden. Een ondernemer moet bijvoorbeeld technische of organisatorische maatregelen treffen om een alleen werkende persoon te bewaken. Een voorbeeld van een technische maatregel is het gebruik van een personenalarm of mobiele noodknop op basis van DGUV Regel 112-139. Een organisatorische maatregel is bijvoorbeeld werken met voortdurend cameratoezicht. Bij een ongeval of val is het wel van belang dat de redding onmiddellijk en zonder enige vertraging kan worden ingezet. De bewakingsmaatregel en het reddingsplan moeten dit waarborgen. Alleen werken is anders niet mogelijk.

En hoe zit het met alleen werken binnen een preventief valbeveiligingssysteem?

Zolang bij een preventief valbeveiligingssysteem, zoals bijv. bij een positioneringssysteem een onjuiste bediening nagenoeg uitgesloten is, zou alleen werken in principe mogelijk moeten zijn, De aard van de werkzaamheden of de ingezette stoffen mogen dan wel geen extra risico’s opleveren. Want dat zou weer leiden tot riskant alleen werken.

Bij gebruik van een meelopende valbeveiliging met flexibele ankerlijn bij werkpositionering kan een simpele fout in de bediening al leiden tot een val binnen het systeem. Alleen werken is dan ook bij werkpositionering niet zo eenvoudig mogelijk. Het risico moet worden beoordeeld in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie.

Met z'n tweeën het dak op

Om in geval van nood snel hulp te kunnen verlenen mag er nooit alleen op hoogte worden gewerkt. Vuistregel: draag je PBM tegen vallen van hoogte? Werk dan nooit alleen!