Algemene vakbegrippen

Besloten ruimte

Volgens DGUV Regel 113-004 "Reservoirs, silo's en besloten ruimten" wordt een besloten ruimte gedefinieerd als een omgeving die overwegend of volledig is omgeven door vaste wanden. Vaak heeft een besloten ruimte ook een vernauwde ingang of opening. Dit kan ertoe leiden dat de ventilatie onvoldoende is, wat er weer voor zorgt dat gevaarlijke stoffen en verontreinigingen zich sneller kunnen ophopen. Slechte ventilatie en de nauwe omstandigheden zelf zorgen voor specifieke risico's die op andere werkplekken niet optreden.

Voorbeelden van besloten ruimte

Typische voorbeelden van besloten ruimte waarin moet worden gewerkt zijn:

 • tanks, silo's en bunkers
 • putten en sleuven
 • schachten
 • installatieruimten in gebouwen en machines
 • windturbines
 • kokers aan bruggen

Bij welke toegangsvoorzieningen is valbeveiliging relevant?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een besloten ruimte te betreden. Bij de volgende toegangsvoorzieningen moet er speciaal aandacht worden besteed aan de valbeveiliging:

 • ladders
 • mobiele ladders
 • vaste ladders
 • in hoogte verstelbare werkbakken en hangsteigers volgens DGUV Regel 101-005
 • gordels en lieren (hijsen max. 5 min)

Waar moet men bij valbeveiliging in besloten ruimten speciaal op letten?

In tegenstelling tot gevarenzones buiten kan in een besloten ruimte een lage valhoogte al grote risico's met zich meebrengen. Een reden hiervoor zijn enerzijds sterke verontreinigingen in de besloten ruimte die snel kunnen leiden tot uitglijden. Anderzijds kunnen de gevolgen van opgelopen letsel veel groter zijn door de aanzienlijk beperkte mogelijkheden voor redding.

Ook bij valbeveiliging in besloten ruimten moet de voorkeur worden gegeven aan technische maatregelen voor persoonlijke maatregelen. Met name bij silo's of bunkers die stoffen bevatten waarin men kan wegzinken, moeten technische voorzieningen zoals vast opgestelde hoogwerkers of hijsbare werkbakken worden ingezet. Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte zijn in dit geval vaak niet geschikt.

Worden persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte alleen ingezet voor bijvoorbeeld redding en evacuatie van personen, dan moeten deze worden aangetrokken voordat de besloten ruimte wordt betreden en continu worden gedragen.  Ook moet de koppeling aan een reddingsapparaat duurzaam behouden blijven, voor zover er geen dringende reden is om dit niet te doen. Een preventieve maatregel voor arbeidsveiligheid bij werken met bijzonder risico in besloten ruimten kan bijvoorbeeld het gebruik zijn van een veiligheidsvoorziening met geïntegreerd reddingsapparaat (bv. driepoot met hijsmiddel voor redding).