Algemene vakbegrippen

Briefing

Een briefing wordt vaak verward met een instructie. Beide maatregelen zijn belangrijke onderdelen van de arbeidsveiligheid in een bedrijf, maar er zijn belangrijke verschillen.

In de volksmond worden begrippen als briefing en instructie vaak gebruikt als synoniemen. Maar er zijn wel degelijk verschillen. Het belangrijkste verschil is de vermelding in wetteksten, verordeningen of ook leidraden van de DGUV. Hierin is altijd sprake van een verplichting tot “instructie”. De term “briefing” komt hierin niet voor.

Wat wordt er bedoeld met briefing?

De briefing kan een onderdeel zijn van een instructie.  Maar de briefing kan ook los van de instructie plaatsvinden. In dit geval gaat het om concrete werkprocessen, operationele bijzonderheden of veiligheidsmaatregelen. Zij zijn meestal heel specifiek en houden verband met de werkplek.

 

Te denken valt bijvoorbeeld aan een briefing als er een nieuwe machine is. In principe is de omgang met dit soort machines bekend, en is er tijdens de instructie ook gewezen op de algemene gevaren. Maar door de invoering van een nieuw type is een briefing voor het personeel zinvol. Vaak is het zelfs een eis in de gebruikershandleiding. Tijdens de briefing worden de kenmerken van de machine toegelicht aan de hand van de gebruikershandleiding.

Iedere geschikte persoon kan een briefing geven. Wie geschikt is, bepaalt meestal de ondernemer. Soms stellen fabrikanten van speciale producten bepaalde eisen aan de kwalificaties van degene die de briefing verzorgt.

Briefing is niet hetzelfde als instructie

Ook al hebben beide maatregelen min of meer hetzelfde doel, ze zijn niet hetzelfde en moeten daarom goed uit elkaar worden gehouden.  Een instructie is van een hogere orde en moet meestal een bepaalde vorm hebben.