Algemene vakbegrippen

Instructie

Instructies zijn een vast onderdeel van de arbeidsveiligheid binnen een bedrijf. Ze hangen bijvoorbeeld nauw samen met de RI&E en veiligheidsinformatiebladen. Werkgevers zijn verplicht hun werknemers voorlichting en instructie te geven over alle arbeidsrisico’s.

Waar komt deze verplichting tot instructie vandaan?

De verplichting om werknemers instructie te geven is geregeld in § 12 van de Duitse arbowet. Hier is heel duidelijk wie de verantwoordelijkheid draagt. “De werkgever dient de werknemers over veiligheid en gezondheid op het werk tijdens hun werktijd op een toereikende en gepaste manier voor te lichten.” (§12 lid 1 Duitse arbowet (ArbSchG)).

Voor welke thema’s is een instructie verplicht?

Of voor een bepaalde werkplek of werkzaamheden een formele instructie nodig is wordt meestal bepaald op basis van de RI&E. Soms bepaalt de wetgever of de Duitse ongevallenverzekering of instructies over een bepaald thema verplicht zijn. In dergelijke gevallen is een formele instructie verplicht. De DGUV geeft meerdere publicaties uit over deze onderwerpen die hulp bieden bij het organiseren van voorlichting.

Hier het voorbeeld voor werken met valrisico:

 • §12 ArbSchG - Principiële verplichting tot instructie
 • §3 PSABV - Instructie over persoonlijke beschermingsmiddelen bij het werk
 • §4 DGUV V 1 - Instructie van verzekerden
 • §31 DGUV V 1 - Bijzondere instructie voor PBM die bescherming bieden tegen dodelijk gevaar
 • DGUV G 312-001 - Eisen aan opleiders voor instructies op het gebied van PBM tegen vallen van hoogte & reddingsmiddelen
 • DGUV R 112-198 - Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte
 • DGUV R 112-199 - Redding van hoogte en diepte met persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen
 • DGUV I 211-005 - Algemene informatie over instructies

Andere voorlichtingsbrochures van de DGUV gaan bijvoorbeeld over het werken met PBM in een hoogwerker.

De belangrijkste informatie in een notendop

 • De werkgever is verantwoordelijk voor voorlichting en instructies;
 • De werkgever kan het geven van instructies delegeren;
 • De werkgever kan dit bijvoorbeeld uitbesteden aan externe dienstverleners;
 • De instructie moet ten minste eenmaal jaarlijks worden uitgevoerd;
 • Instructies moeten schriftelijk worden vastgelegd.
 • De verhouding theorie en praktijk is afhankelijk van het onderwerp van de instructie.
 • Voor PBM tegen vallen van hoogte is een praktijkgerichte instructie onder realistische omstandigheden verplicht.

 

Werken op hoogte en het gebruik van PBM brengen risico’s op zwaar of zelfs dodelijk letsel met zich mee.  Regelmatige instructies beschermen tegen onjuist gebruik en zorgen voor veiligheid.