Algemene vakbegrippen

Pendule-effect

Het pendule-effect betekent een verhoogd risico op letsel. Gezekerde personen slingeren na een val ongecontroleerd heen en weer.

Welke gevaren bergt het pendule-effect bij een val?

Het valstopsysteem voorkomt dat de gebruiker tegen een dieper gelegen constructie of de grond slaat met eventueel dodelijk letsel als gevolg. Maar de slingerbeweging kan wel leiden tot ernstig letsel doordat men de muur raakt of erlangs schuurt.

Dat gebeurt bijvoorbeeld als de gebruiker tegen randen van het gebouw, stalen liggers of soortgelijke hindernissen botst. Omdat de maximale slingersnelheid hier bijna net zo hoog is als de valsnelheid, kan een botsing leiden tot ernstig letsel.

Oorzaken voor een val met pendule-effect?

Als de gebruiker zich bij een val niet recht onder of op zo kort mogelijke afstand tot het ankerpunt bevindt, maar een stuk ernaast, heeft dit een val met pendule-effect tot gevolg.

Dit is bijvoorbeeld het geval als de gebruiker aan een enkel ankerpunt is aangelijnd en langs een rechte valrand beweegt.

Hoe kan het pendule-effect worden voorkomen?

Bij het ontwerpen van oplossingen voor valbeveiliging is het daarom belangrijk dat de gebruiker zich altijd zoveel mogelijk op dezelfde afstand tot de aanlijnvoorziening kan bewegen. Dit is bij het gebruik van enkele ankerpunten vaak alleen mogelijk in combinatie met een tijdelijk kabelsysteem, dat voor het werk wordt gespannen door de gebruiker. Een veel grotere bescherming bieden kabel- of railsystemen die gebruikt worden als werkpositionering. Door het juiste gebruik van dergelijke positioneringssystemen kan niet alleen het pendule-effect, maar ook de val zelf worden uitgesloten.