Algemene vakbegrippen

Positioneringssysteem

Het positioneringssysteem of retentiesysteem maakt deel uit van DIN EN 363 Persoonlijke valbeveiligingsuitrusting - Persoonlijke valbeveiligingssystemen. Kenmerk van dit systeem is dat bij gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte het risico op een val wordt uitgesloten.

Preventie op het gebied van persoonlijke bescherming

Positioneringssystemen bieden de gebruiker een hoge mate van veiligheid. Een getrainde gebruiker kiest de juiste PBM en een logische verankeringsvoorziening om zijn bewegingsbereik bewust te beperken. Binnen dit bewegingsbereik moet vallen uitgesloten zijn.

Bij vast geïnstalleerde aanlijnvoorzieningen op bijvoorbeeld daken of in andere installaties bepaalt een deskundige ontwerper de positie van de aanlijnvoorzieningen. Samen met de beheerder van het gebouw en de V&G-coördinator, bekijkt hij welke plek het meest doeltreffend is.

Enkele ankerpunten bieden in een positioneringssysteem altijd een cirkelvormig bereik om te bewegen en zijn dus niet optimaal voor een positioneringssysteem.

Kabel- en railsystemen voor valbeveiligingen kunnen parallel aan de valrand worden geïnstalleerd en bieden een gelijkmatige bescherming. Het bewegingsbereik is veel groter en veilig werken langs de valrand is mogelijk.

Bijzonderheden van het positioneringssysteem

Omdat een val van hoogte uitgesloten is in een positioneringssysteem, kan hier worden afgezien van valdempende onderdelen. Het uitdrukkelijk advies is echter wel hier niet lichtzinnig van af te zien. Bij onjuist gebruik (bij een val) zonder bandvaldemper iwordt het lichaam blootgesteld aan de volledige belasting van de vangstoot en moet rekening worden gehouden met ernstig of dodelijk letsel.

Advies

  • Gebruik ook voor positioneringssystemen producten met valdemper;.
  • De valdemper vormt bij correct gebruik immers geen nadeel;
  • Gebruik altijd een goedgekeurde harnasgordel;
  • En gedraag u alsof u in een valstopsysteem werkt;
  • Mocht er iets onverwachts iets gebeuren, dan vangt het systeem u veilig op (opvangsysteem).

Valstopbeveiliging en werkpositionering

Op een plat dak zijn er twee manieren om te werken met PBM tegen vallen en aanlijnvoorzieningen. Dat is altijd afhankelijk van de gebruiker en de geïnstalleerde valbeveiliging.