Algemene vakbegrippen

Thermische scheiding

De term thermische scheiding betekent het vermijden van een warmtebrug tussen twee gebieden met sterk verschillende temperaturen. Bij het isoleren (thermische of warmte-isolatie) van gevels en daken, met name in energie-efficiënte gebouwen, is de isolatielaag van groot belang. Het achteraf aanbrengen van aanlijnvoorzieningen in de gebouwschil kan deze isolatielaag doorbreken, als het doorlopende metaal van de ankerpunten of systeemsteunen fungeert als een brug. Dit leidt tot overmatig warmteverlies, wat de energie-efficiëntie van het gebouw natuurlijk verlaagt.

Ankerpunten met thermische scheiding

Speciaal voor passiefhuizen, plusenergiewoningen en soortgelijke gebouwen ontwikkelde aanlijnvoorzieningen zijn voorzien van kunststof componenten. Deze werken als afstandshouders, voorkomen een onbedoelde koudebrug van binnen naar buiten en doorbreken de isolatielaag van de gebouwschil. De ankerpunten zijn niet gebaseerd op een doorlopende metalen geleiding, maar zijn uitgerust met kunststof onderdelen die een onbedoelde warmtegeleiding tegengaan.