Algemene vakbegrippen

Valbeveiliging voor platte daken

Valbeveiliging voor platte daken is in de volksmond een overkoepelend begrip voor individuele of collectieve technische maatregelen voor het beveiligen van daken tegen een val van hoogte. Het begrip staat direct in verband met het toepassingsgebied, het platte dak.

 

Zodra er werkzaamheden op een dak worden uitgevoerd, moeten er bepaalde voorzieningen geïnstalleerd zijn die het risico op vallen van hoogte beperken en die veilig te gebruiken zijn. Het type voorziening is afhankelijk van welke personen er op het dak komen en hoe vaak er gewerkt wordt op het dak.

De diverse typen valbeveiliging voor platte daken worden ingedeeld in uitrustingsklassen (zie artikel Uitrustingsklassen). Op basis van een Risico-inventarisatie en Evaluatie en de aanbeveling van de DGUV wordt de juiste klasse gekozen.

Bij de keuze zijn er altijd twee aandachtspunten:

  • collectieve bescherming gaat vóór individuele bescherming;
  • preventieve maatregelen gaan vóór reactieve maatregelen.

Overkoepelend begrip

Met de term valbeveiliging voor platte daken worden vaak alleen collectieve maatregelen tegen vallen van hoogte bedoeld. Dan is het een overkoepelend begrip voor tijdelijk of vast geïnstalleerd leuningwerk en verschillende vormen van randbeveiliging.