Algemene vakbegrippen

V&G-coördinator (Coördinator Veiligheid en Gezondheid)

Volgens § 3 van de Duitse bouwplaatsverordening (Verordening inzake veiligheid en gezondheid op bouwplaatsen) moet er een V&G-coördinator worden aangewezen als er werknemers van meerdere bedrijven op de bouwplaats werken. Hoewel hij wordt ingeschakeld door de opdrachtgever, heeft de V&G-coördinator niet het recht om instructies te geven aan bouwbedrijven.

Taken van de V&G-coördinator

De V&G-coördinator bepaalt de vereiste maatregelen voor veiligheid en gezondheid op het werk, coördineert de uitvoering hiervan en houdt toezicht op de naleving van de maatregelen. Daarnaast heeft hij een ondersteunende taak in de ontwikkeling van maatregelen om veiligheid en gezondheid op het werk te verbeteren. Basis voor zijn advies is de implementatie van § 4 van de Duitse Arbowet in de ontwerp- en uitvoeringsfase van bouwprojecten. De taken van de V&G-coördinator zijn gebaseerd op de voorschriften voor arbeidsveiligheid op bouwplaatsen (Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen of RAB) in Duitsland. Een van zijn belangrijkste taken is onder andere het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan, in het Duits SiGe-Plan. Hierin staan individueel uitgewerkte richtlijnen en aanwijzingen die ervoor moeten zorgen dat de veiligheid en gezondheid van bouwvakkers en andere personen worden gewaarborgd volgens de Arbowet. Valbeveiliging van personen is hierbij een belangrijke factor, net als het afbakenen van de bouwplaats naar buiten toe.

Opleiding voor V&G-coördinator

In de RAB staat beschreven op basis van welke kennis iemand wordt beschouwd als een geschikte coördinator: kennis op het gebied van de bouw en arbeidsveiligheid, vaardigheden in coördinatie en ten minste twee jaar praktijkervaring in ontwerp en/of uitvoering van bouwprojecten. Kennis en vaardigheden moeten worden aangetoond door getuigschriften, certificaten of referenties.