Beveiligingssystemen

Klimbeveiliging

Het begrip klimbeveiliging omvat de valbeveiliging aan verbindingswegen die worden gebruikt voor omhoog of omlaag klimmen. Typische toepassingsgebieden zijn masten, schoorstenen, gevels of windmolens. Voor omhoog klimmen wordt in de meeste gevallen een vaste ladder gebruikt die verticaal is aangebracht. Vaste ladders hebben ofwel twee leuningen (net als bij ladders voor huishoudelijk gebruik) of een centrale middelleuning die de last van de links en rechts aangebrachte sporten draagt. Beide laddervarianten moeten zodanig worden beveiligd dat een val wordt voorkomen.

Valbeveiliging aan vaste ladders

Een typische veiligheidsmaatregel aan een ladder is een kooi. De kooi is vast aangebracht aan de ladder wat de bewegingsvrijheid van de gebruiker wel beperkt. Een vaste ladder moet een kooi hebben die begint tussen 2,2 en 3 meter vanaf de grond. Meer bewegingsvrijheid biedt het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen. Daarbij gaat het om aanlijnvoorzieningen die geconstrueerd zijn als valstopsysteem. De gebruiker bevestigt zijn harnasgordel aan de aanlijnvoorziening, zodat deze hem bij een eventuele misstap opvangt en een dodelijke val verhindert of de gevolgen van een val aanzienlijk beperkt.

Meelopende valbeveiliging met starre ankerlijn

IBij klimbeveiliging is een meelopende valbeveiliging met een starre ankerlijn volgens DIN EN 353-1 de meest voorkomende vorm van valbeveiliging. De valbeveiliging is voorzien van een aanlijnring en beweegt met de gebruiker mee langs een vast geïnstalleerde rail of een parallel aan de ladder gespannen staalkabel. Komt het tot een val, dan stopt het apparaat onmiddellijk en beperkt de valafstand zodanig, dat de gebruiker in het beste geval weer op de ladder kan gaan staan. Een extra valdemper reduceert de krachten op het lichaam.

Meelopende valbeveiliging met flexibele ankerlijn

Als alternatief voor klimbeveiliging met een starre ankerlijn kan voor valbeveiliging op ladders ook een meelopende valbeveiliging met flexibele ankerlijn volgens DIN EN 353-2 worden gebruikt. Deze oplossing komt echter niet zo vaak voor en mag in tegenstelling tot de vast geïnstalleerde voorziening alleen als tijdelijke beveiliging worden gebruikt. Daarom hoort dit onderdeel van de PBM tegen vallen ook niet tot de vaste ladder, maar is vaak een component van de individuele uitrusting die de gebruiker bij zich heeft. Bij voorkeur moeten klimvoorzieningen met een starre ankerlijn worden gebruikt.

keyboard_arrow_up