Collectieve valbeveiliging

Opvangvoorziening

Een opvangvoorziening is een collectief werkend technische voorziening ter bescherming tegen een dodelijke val. In de technische regels voor werkplekken ASR A2.1 wordt de opvangvoorziening gedefinieerd als “een onvermijdelijk effectieve voorziening die medewerkers bij een val ook zonder een bewuste handeling van hun kant opvangt en beschermt tegen verder vallen, bijv. een vangnet, een beschermingswand of een veiligheidssteiger”. Het gaat hierbij dus uitdrukkelijk niet om individuele beschermingsmaatregelen, zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen (PBM tegen vallen).

Ook in de Technische regels voor bedrijfsveiligheid TRBS 2121 “Risico's voor personen door een val” wordt de opvangvoorziening duidelijk omschreven als een “voorziening die vallende personen opvangt en beschermt tegen een diepere val (collectieve beschermingsmaatregel).” Opvangvoorzieningen zoals een vangnet nemen de bij een val optredende krachten op en leiden ze af naar de ondergrond waarop ze zijn bevestigd. Typische toepassingen zijn gebouwen, en dan vooral in de bouwfase, of lichtkoepels en soortgelijke constructies op daken, waarbij risico op doorvallen bestaat.

Meer over het thema
keyboard_arrow_up