DGUV - Duitse wettelijke ongevallenverzekering

DGUV Informatie 201-054

DGUV Informatie 201-054 Dak-, timmer- en houtbouwwerkzaamheden is bedoeld voor bedrijven en behandelt de implementatie van de verschillende regelingen op het gebied van veilig werken op daken.

Wat valt onder werken op daken?

Onder werkzaamheden op daken vallen de productie, reparatie, wijziging en verwijdering van dakconstructies, dakbekledingen, dakbedekkingen en dakafdichtingen en de onderconstructies.

Ook werkzaamheden aan constructies die aan het dak grenzen, het dak afbakenen of doordringen horen hierbij. Te denken valt hierbij aan dakgoten, dakranden of attieken, dakkapellen, bliksemafleiders en lichtkoepels en op de nok.

Sneeuwruimen, installeren van PV-panelen en betonwerken horen echter niet bij werkzaamheden op daken.

Wat staat er in deze DGUV Informatie?

DGUV Informatie 201-054 behandelt in hoofdstukken 3 en 4 het onderwerp valbeveiliging. Hier worden verschillende situaties en toepassingsgebieden beschreven, evenals de voorgeschreven beveiliging. In principe is een maatregel voor valbeveiliging al voorgeschreven vanaf een potentiële valdiepte van slechts één meter. Bij werkplekken en looppaden aan of boven stoffen, waarin men kan wegzinken moet ongeacht de valhoogte een valbeveiliging worden gebruikt. In de leidraad worden maatregelen voor collectieve valbeveiliging door zijbescherming of opvangvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen genoemd als valbeveiligingsopties. Collectieve valbeveiliging gaat altijd vóór het gebruik van PBM tegen vallen van hoogte. Alleen als collectieve beveiliging niet mogelijk is, omdat de arbeidsveiligheid in het geding komt of omdat dat door de constructie niet kan, zijn PBM tegen vallen van hoogte toegestaan.