DGUV

DGUV Leidraad 312-906

De DGUV Leidraad 312-906 (vroeger BGG 906) behandelt de thema's “Selectie, opleiding en bewijs van bekwaamheid van deskundigen voor persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen”. Deze leidraad vormt de basis voor de bekwaamheid voor het opleiden van een deskundige die de jaarlijkse inspectie van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen (PBM tegen vallen) mag uitvoeren. Deze regelmatige inspectie is voorgeschreven door de wetgever en de Duitse ongevallenverzekering om een correct en veilig gebruik van de PBM tegen vallen ook op de lange termijn mogelijk te maken. De leidraad gaat in detail in op opleidingsdoelen en de theoretische en praktische opleiding tot deskundige voor PBM tegen vallen.

Opleiding voor deskundige voor PBM tegen vallen

IIn het voorwoord wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de hoge eisen die aan persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen worden gesteld, ook gelden voor de regelmatige inspectie. De eerste taak van de uitrusting is het beschermen tegen levensgevaar. Daarom mag de inspectie van de PBM tegen vallen ook uitsluitend worden gedaan door een deskundige, die een “grondige en uitgebreide opleiding” heeft genoten. Als bewijs van de vakkennis geldt de succesvolle deelname aan een cursus die wordt afgesloten met een examen praktische en theoretische kennis. Deelnemers ontvangen als bewijs een cursuscertificaat. Ook ABS Safety biedt een tweedaagse opleiding tot deskundige voor PBM tegen vallen aan.

Inspectie van PBM tegen vallen

Een deskundige voor PBM tegen vallen is bevoegd om de uitrusting te inspecteren. Hij herkent defecten en tekenen van slijtage aan harnassen, koppelingen, valstopapparaten en andere toebehoren. Daarbij neemt hij ook afzonderlijke onderdelen onder de loep en herkent open naden of overmatig gebruikte karabijnhaken. Bij een positieve beoordeling van de PBM tegen vallen kan de deskundige de uitrusting voorzien van een label waaruit de functionele capaciteit blijkt en de volgende inspectiedatum. Hierdoor kunnen gebruikers voor gebruik checken of de uitrusting verder kan worden gebruikt en weten zij dat deze regelmatig wordt gecontroleerd. De gebruiker is echter nog steeds verplicht om zijn uitrusting ook zelf vóór elke opdracht visueel te controleren.

keyboard_arrow_up