DGUV - Duitse wettelijke ongevallenverzekering

DGUV Leidraad 312-906

DGUV Leidraad 312-906 Principes voor de kwalificatie van personen voor de deskundige inspectie en beoordeling van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte vormt de basis voor de opleiding tot deskundige die de jaarlijkse inspectie van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte mag uitvoeren. Deze regelmatige inspectie is voorgeschreven door de wetgever en de Duitse ongevallenverzekering om een correct en veilig gebruik van de PBM tegen vallen ook op de lange termijn mogelijk te maken. De leidraad gaat in detail in op opleidingsdoelen en de theoretische en praktische opleiding tot deskundige voor PBM tegen vallen van hoogte.

Opleiding tot deskundige voor PBM tegen vallen van hoogte

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de hoge eisen die aan persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte worden gesteld, ook gelden voor de regelmatige inspectie. Het doel van de uitrusting is het beschermen tegen levensgevaar. Daarom mag de inspectie van de PBM tegen vallen van hoogte ook uitsluitend worden gedaan door een deskundige, die een grondige en uitgebreide opleiding heeft genoten. Als bewijs van de vakkennis geldt de succesvolle deelname aan een cursus die wordt afgesloten met een examen praktische en theoretische kennis. Deelnemers ontvangen als bewijs een cursuscertificaat. Ook ABS Safety biedt een opleiding tot deskundige voor PBM tegen vallen van hoogte & reddingsmiddelen aan.

Inspectie van PBM tegen vallen van hoogte

Een deskundige voor PBM tegen vallen van hoogte is bevoegd om de uitrusting te inspecteren. Hij herkent defecten en tekenen van slijtage aan harnassen, koppelingen en andere toebehoren. Daarbij neemt hij ook afzonderlijke onderdelen onder de loep en herkent bijvoorbeeld open naden of overmatig gebruikte karabijnhaken. Het resultaat van de inspectie wordt bijgehouden in het inspectielogboek van de PBM tegen vallen. Zo kunnen gebruikers voor gebruik checken of de uitrusting verder kan worden gebruikt en regelmatig wordt gecontroleerd. De gebruiker is echter nog steeds verplicht om zijn uitrusting ook zelf vóór elke opdracht visueel te controleren.