DGUV

Documentatie van aanlijnvoorzieningen

Bij installatie en onderhoud van aanlijnvoorzieningen geldt in beginsel een documentatieplicht. Een documentatie is noodzakelijk, omdat de verankering van de aanlijnpunten of systeemsteunen achteraf vaak niet meer zichtbaar is. Daarom maakt een fotodocumentatie vast onderdeel uit van de documenten. Daarnaast vormt de documentatie een bewijs voor de opdrachtgever.

Eisen aan de documentatie

De installatiedocumentatie moet bepaalde gegevens bevatten, zoals bijvoorbeeld de producent van de aanlijnvoorzieningen, het installatiebedrijf en de uitvoerende monteur, de precieze omschrijving van de geïnstalleerde producten en informatie over de bevestiging op de ondergrond. Om een veilig gebruik van de valbeveiliging te waarborgen hoort bij de documentatie ook een gedetailleerd plan waaruit de precieze positie van de aanlijnvoorziening blijkt.

Belang van jaarlijkse inspectie en onderhoud

Aanlijnvoorzieningen moeten minstens een keer per jaar worden geïnspecteerd. De jaarlijkse inspectie en eventueel noodzakelijk onderhoud moeten worden uitgevoerd door een deskundige voor persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen. Voor een inspectie is het voorhanden zijn van een volledige installatiedocumentatie een absolute vereiste. Ontbreekt de documentatie en kan de producent niet meer worden achterhaald, wordt de voorziening afgezet en moet deze volgens DGUV Informatie 201-056 “Ontwerpbeginselen van verankeringsvoorzieningen op daken” in het ergste geval zelfs worden vervangen. Is er wel documentatie voorhanden, dan moet ook de inspectie door de deskundige volgens voorschrift worden gedocumenteerd.

Wie mag documenteren?

Volgens de preventieleidraad “Inspecteren van aanlijnvoorzieningen door deskundigen” van de DGUV is iemand die de “Bekwaamheid voor het opstellen van installatiedocumentatie” bezit, vakkundig installatiepersoneel. Het opstellen van documentatie is daarnaast integraal onderdeel van de opleiding tot deskundige voor PBM tegen vallen. Want ook bij later onderhoud moet de deskundige de juiste documentatie bijhouden, omdat die volgens de voorschriften van de DGUV geldt als “veiligheidstechnische beoordeling voor verder gebruik”. Zowel installateur als deskundige moeten na uitvoering van de werkzaamheden aan de opdrachtgever een sluitende documentatie kunnen verstrekken.

Formele eisen

Bij de Duitse Berufsgenossenschaften (wettelijke ongevallenverzekering) en de DGUV zijn formulieren verkrijgbaar voor het opstellen van een correcte documentatie. Maar ook meerdere producenten bieden deze service aan, vaak in combinatie met een onderhoudscontract. Dit moet de regelmatige inspectie en het gebruik van de aanlijnvoorziening zonder onderbrekingen garanderen. De nieuwste ontwikkeling zijn apps, waarmee klanten hun installatie- en onderhoudsdocumentatie kunnen opstellen, bijhouden en altijd kunnen inzien. Een digitale documentatie is daarnaast een goede basis voor meer transparantie en betere beschikbaarheid van de vereiste gegevens.

Meer over het thema
keyboard_arrow_up