DGUV - Duitse wettelijke ongevallenverzekering

Documentatie van aanlijnvoorzieningen

Bij installatie en onderhoud van valbeveiliging geldt in beginsel een documentatieplicht. Een documentatie is onder meer noodzakelijk, omdat de bevestiging van de aanlijnvoorzieningen achteraf vaak niet meer zichtbaar is. Daarom maken foto’s ook vast onderdeel uit van de documentatie. Daarnaast vormt de documentatie een bewijs voor de opdrachtgever.

Eisen aan de documentatie

De installatiedocumentatie moet bepaalde gegevens bevatten, zoals bijvoorbeeld de producent van de aanlijnvoorzieningen, het installatiebedrijf en de uitvoerende monteur, de precieze omschrijving van de geïnstalleerde producten en informatie over de bevestiging op de ondergrond. Om een veilig gebruik van de valbeveiliging te waarborgen hoort bij de documentatie ook een gedetailleerd plan waaruit de precieze positie van de aanlijnvoorziening blijkt. Welke eisen er gesteld worden aan de installatiedocumentatie en welke informatie ten minste verplicht is, staat onder andere in DGUV Informatie 201-056.

Belang van de jaarlijkse inspectie

Aanlijnvoorzieningen moeten minstens een keer per jaar worden geïnspecteerd. De inspectie mag doorgaans alleen worden gedaan door een deskundige die gecertificeerd is door de producent. Voor een inspectie is het voorhanden zijn van een volledige installatiedocumentatie een absolute vereiste. Ontbreekt de documentatie of kan de aanlijnvoorziening niet meer geïdentificeerd worden, wordt de voorziening afgezet en moet deze zelfs vaak worden vervangen. Uiteraard moet de inspectie zelf, onafhankelijk van het resultaat, ook correct gedocumenteerd worden.

Wie moet de documentatie verzorgen?

Bij installatie van aanlijnvoorzieningen is de installateur verantwoordelijk voor het opstellen van de installatiedocumentatie. Vaak worden aanlijnvoorzieningen geïnstalleerd door een team. Hier draagt de voorman of -vrouw de verantwoordelijkheid.

Bij de inspectie moet de deskundige het inspectieprotocol (onderhoudsdocumentatie) opstellen.

Vormvereisten

Bij de Duitse Unfallkasse (DGUV) zijn formulieren verkrijgbaar voor het opstellen van een correcte documentatie.

Onze klanten kunnen ook gratis gebruik maken van het Lock Book Docu. Met deze app kan de installatie- en onderhoudsdocumentatie snel en eenvoudig digitaal worden opgesteld en bijgehouden en altijd worden ingezien. Een documentatie die met Lock Book is opgesteld voldoet automatisch aan alle eisen. Wel zo veilig dus.