Normen en regels

ASR A2.1 - technische regels voor werkplekken

In de technische regels voor werkplekken ASR A2.1 “Bescherming tegen vallen en vallende voorwerpen, betreden van gevarenzones” staan de eisen aan de inrichting en het gebruik van arbeids­plaatsen en verbindingswegen ter beveiliging tegen valgevaar en val­lende voorwerpen en de hiermee samenhangende voorzieningen voor het betreden van daken of andere gevaarlijke zones beschreven.

Volgens ASR A2.1 is er al sprake van “[...] een risico door vallen [...] bij een valhoogte van meer dan 1,0 m.” Net als in de voorschriften van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering is ook in de ASR A2.1 een volgorde voor deze maatregelen vastgelegd, waarbij maatregelen gericht op collectieve bescherming voorrang hebben boven het gebruik van individuele bescherming. Hekwerken en leuningen hebben voorrang voor aanlijnvoorzieningen, wanneer de bouwtechnische en bedrijfsmatige omstandigheden dit toelaten.

keyboard_arrow_up