Normen en regels

ASR A2.1 - technische regels voor werkplekken

In de Technische regels voor werkplekken ASR A2.1 Bescherming tegen vallen van hoogte en vallende voorwerpen, betreden van gevarenzones staan de eisen beschreven die gesteld worden aan het inrichten en gebruiken van arbeidsplaatsen en looppaden waar risico op vallen en vallende voorwerpen bestaat. De ASR A2.1 vormen hiermee een van de basisvoorschriften voor het voorzien van valbeveiliging.

Inhoud

Net als in de TRBS 2121 wordt eerst ingegaan op de risico-inventarisatie en evaluatie van een val of vallende voorwerpen. In de volgorde van maatregelen worden eerst preventief en collectief werkende voorzieningen genoemd, zoals bijv. dakrandbeveiliging. Alleen als deze maatregelen niet mogelijk zijn door bedrijfstechnische omstandigheden mogen er collectief werkende opvangvoorzieningen worden geïnstalleerd. Voor PBM tegen vallen van hoogte mag alleen worden gekozen als de bovengenoemde maatregelen niet uitvoerbaar zijn. Ook bij de bescherming tegen naar beneden vallende voorwerpen is er een volgorde voor mogelijke maatregelen.

Verder worden de eisen aan deze maatregelen nader beschreven. Hier gaat het onder andere om afmetingen, posities en testbelastingen. Ook de speciale eisen aan bouwplaatsen worden beschreven in ASR A2.1.