Normen en regels

DIN 4426

DIN 4426 Voorzieningen voor het instandhouden van bouwwerken - Veiligheidseisen aan arbeidsplaatsen en verbindingswegen - Ontwerp en uitvoering wordt uitgegeven door de NABau, de Duitse DIN-normcommissie Bouwsector. De norm bevat voornamelijk grondslagen voor ontwerp en realisering van valbeveiliging.

Inhoud

In de DIN 4426 staan algemene veiligheidstechnische eisen aan werkplekken en looppaden. Hiertoe behoren bijv. uitgangspunten voor verkeersbelastingen, minimumafmetingen van looppaden en de afstanden, waarop constructies nog gelden als bereikbaar. In dit verband wordt tevens verwezen naar de Technische regels voor werkplekken.

In de norm wordt ook ingegaan op de positie en aard van aanlijnvoorzieningen en de eisen aan de onderconstructie waarop aanlijnvoorzieningen worden bevestigd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen daken, gevels en ramen.

Tot slot wordt de inhoud van een documentatie conform de Verordening voor bouwplaatsen behandeld.