Normen en regels

DIN EN 363

DIN EN 363 Persoonlijke valbeveiligingsuitrusting - Persoonlijke valbeveiligingssystemen beschrijft de toepassingsgebieden van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte en definieert de componenten en onderdelen van persoonlijke valbeveiligingssystemen. Deze norm is een belangrijke schakel naar andere normen die op dit gebied van toepassing zijn.

Wat is een persoonlijk valbeveiligingssysteem?

Een persoonlijk valbeveiligingssysteem bestaat uit een combinatie van componenten die scheidbaar of onscheidbaar met elkaar zijn verbonden. De componenten moeten geschikt zijn voor het toepassingsgebied en mogen alleen met elkaar worden gecombineerd volgens de specificaties van de fabrikant.

De basiscomponenten zijn:

Welke toepassingsgebieden/systemen zijn er?

DIN EN 363 maakt in principe onderscheid tussen systemen die een val voorkomen en systemen die een val stoppen. Deze systemen worden hieronder kort beschreven. Meer informatie vindt u in het artikel over het desbetreffende systeem.

Ongevallen voorkomen is prioriteit nummer één. Daarom gaan systemen die een vrije val voorkomen altijd vóór systemen die een vrije val stoppen. Dit is in lijn met DGUV Voorschrift 1.

Positioneringssysteem

Het positioneringssysteem beperkt de bewegingsvrijheid van de gebruiker. Bij juist gebruik van de PBM kan een val dus worden voorkomen.

Valstopsysteem

Het valstopsysteem stopt de vrije val van de gebruiker. Hierbij moet rekening worden gehouden met de effecten op het lichaam die optreden bij de vangstoot. 

Werkpositioneringssystemen

Werkpositioneringssystemen houden een gebruiker door een directe belasting van het systeem vast. Zo kan iemand werken zonder dat hij of zij zich moet vasthouden met zijn handen. Een vrije val wordt zo voorkomen.

Rope access systemen

Dankzij rope access systemen kan de gebruiker zijn werkplek door auf- en abseilen bereiken. Ze moeten zodanig worden gebruikt, dat een vrije val wordt voorkomen of gestopt.

Reddingsystemen

Het reddingsysteem dient om zichzelf of andere personen te redden. In dit systeem moet de vrije val worden voorkomen.

Verplichte instructie

De in DIN EN 363 genoemde systemen voor persoonlijke valbeveiliging dienen als bescherming tegen zwaar letsel of een val met een dodelijke afloop. Het gebruik van deze systemen is niet vanzelfsprekend en gaat altijd gepaard met risico's.

De ondernemer moet ervoor zorgen dat zijn medewerkers voor het eerste gebruik instructies krijgen over de toepassingsgebieden. Deze verplichting is gebaseerd op §12 Duitse arbowet en §4 DGUV Voorschrift 1.