Normen en regels

DIN EN 517

In de norm DIN EN 517 "Geprefabriceerde toebehoren voor daken - Veiligheidsdakhaken" staan de eisen waaraan dakhaken moeten voldoen, die in Europa als bouwproduct worden verkocht. Centraal in deze norm staan de materialen waaruit de dakhaak is vervaardigd, de stabiliteit van deze materialen en de stabiliteit van de bevestigingsmiddelen (schroeven etc.). De norm definieert ook het type en de omvang van de vereiste proeven voor certificering.

DIN EN 517 maakt in principe onderscheid tussen dakhaken van het type A en dakhaken van het type B. Het verschil zit in de richting waarin de dakhaak wordt belast. Dakhaken van het type A kunnen alleen worden belast en gebruikt in de richting van de vallijn van het dak. De gebruiker mag zich dus alleen onder het ankerpunt bewegen. Veiligheidsdakhaken van het type B zijn gekeurd voor “opname van trekkrachten, die zowel in de richting van de vallijn (y-as), tegen de valrichting in (y-as) en ook loodrecht daarop en parallel met het dak (x-as) werken”. Personen die een dakhaak type B gebruiken, kunnen dus ook zijwaarts naar de dakrand bewegen, boven de dakhaak naar de nok toe werken en zelfs over de nok heen op de andere helft van het dak.

In de norm zijn de beproevingskrachten vastgelegd die bij statische en dynamische belastingtests op het ankerpunt werken. De DIN EN 517 omvat tevens informatie over markeringsplicht, conformiteit en productiecontrole. De actuele geharmoniseerde norm is de DIN EN 517:2006.

keyboard_arrow_up