Normen en regels

DIN EN 795

DIN EN 795 regelt de technische eisen voor Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte – Aanlijnvoorzieningen. Deze norm definieert bijvoorbeeld tegen welke belastingen oplossingen voor valbeveiliging bestand moeten zijn en hoe zij getest en gecertificeerd worden.

Typen aanlijnvoorzieningen

Volgens DIN EN 795 worden vijf typen aanlijnvoorzieningen onderscheiden.

Het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie 2015/2181 verandert echter het toepassingsgebied voor bepaalde onderdelen van EN 795. Hierin wordt vastgesteld dat alleen type B en E beweeglijke ankers zijn en onder de PBM-richtlijn 89/686/EEG vallen.

De typen A, C en D zijn niet mobiel en vallen daarom niet onder de categorie Persoonlijke beschermingsmiddelen. Zij zijn vast verbonden met de constructie en moeten hiermee voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een bouwproduct. Omdat EN 795 niet gebruikt kan worden voor de certificering van een bouwproduct is er hier geen toepasbare norm.

Het verwerken van bouwproducten zonder geharmoniseerde norm is in Duitsland mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • na verlening van een Algemene goedkeuring Bouwtoezicht (abZ) door DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik);
  • na verlening van een vergunning door de Landesbaubehörde, die per geval beoordeelt.