Normen en regels

PBM-verordening (EU) 2016/425

De Europese Verordening 2016/425 (vroeger 89/686 EEG) regelt het in de handel brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen op de Europese markt.

De verordening legt de eisen vast waaraan fabrikanten van persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om hun producten op de EU-markt te kunnen aanbieden.
De nieuwe PBM-verordening geldt sinds april 2018 en vervangt de oude richtlijn 89/686.

Na de overgangsperiode van een jaar moeten nu dus alle PBM-producten voldoen aan deze verordening.
Deze verordening zorgt ervoor dat persoonlijke beschermingsmiddelen die in de Europese Unie worden verkocht, gestandaardiseerd en in overeenstemming zijn met de normen.

Verwante producten

PBM-set voor dakdekkers met valharnas, bijbehorende valbeveiliger, bandlus en beschermtas

Comfortabel harnasgordel voor continu gebruik bij werken op hoogte