PBM tegen vallen

Duitse Gebruiksverordening PBM

De Duitse Gebruiksverordening PBM ofwel PSA-Benutzungsverordnung vloeit voort uit de implementatie van PBM-richtlijn 89/656/EEG in Duits recht. De verordening van 4 december 1996 regelt het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) door de werkgever en het gebruik ervan door werknemers. Zo is bijvoorbeeld voorgeschreven dat PBM niet alleen afgestemd moeten zijn op de specifieke gevaren die spelen in het toepassingsgebied, maar ook aangepast moeten zijn aan de eisen van de gebruiker als het gaat om ergonomie en gezondheid. In § 2 staat bijvoorbeeld: “Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten de werknemer individueel passen.”

Inspectie door een PBM-expert is verplicht

In de Gebruiksverordening PBM is tevens vastgelegd dat de werkgever verantwoordelijk is voor het periodiek onderhoud en eventuele reparatie van de beschermingsmiddelen. Indien nodig moet de werkgever ook zorgen voor vervanging als de PBM niet meer in bruikbare staat zijn. Door deze maatregelen moet worden gegarandeerd dat: “[...] de persoonlijke beschermingsmiddelen gedurende de hele periode van gebruik goed functioneren [...]”. Dit betekent dat persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen op basis van de voorschriften ten minste eenmaal per jaar door een PBM-expert moeten worden gecontroleerd.

Gebruikerstrainingen

Volgens de Gebruiksverordening PBM moeten werkgevers hun werknemers niet alleen de nodige beschermingsmiddelen ter beschikking stellen, maar er ook voor zorgen dat zij professionele instructies krijgen over het gebruik. Voor PBM tegen vallen betekent dit dat de werkgever zijn werknemers niet alleen voorziet van goed zittende veiligheidsharnassen, maar ook zorgt voor een training waarbij de medewerkers leren hoe ze het harnas correct moeten aantrekken en gebruiken. Hetzelfde geldt voor de bediening van verbindingsmiddelen, de bevestiging van aanlijnvoorzieningen en alle andere aspecten en componenten van een effectief valbeveiligingsconcept.

keyboard_arrow_up