PBM tegen vallen

Duitse Gebruiksverordening PBM

De Duitse Gebruiksverordening PBM ofwel PSA-Benutzungsverordnung vloeit voort uit de implementatie van PBM-richtlijn 89/656/EEG in Duits recht. Hij regelt het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) door de werkgever en het gebruik ervan door werknemers.

P staat voor Persoonlijk

De Duitse Gebruiksverordening PBM is in §2 lid 2 zeer duidelijk. PBM zijn bedoeld voor gebruik door één medewerker en moeten worden gekozen op basis van individuele, lichamelijke behoeften.

Alleen onder bijzondere omstandigheden mogen PBM worden gebruikt door meerdere personen. Daarbij moet vooral aandacht worden besteed aan gezondheidsrisico's en hygiëne. Bij het verhuren van PBM of uitgifte uit een magazijn gelden andere, bijzondere regelingen.

Verplichte regelmatige inspectie van PBM

In §2 lid 4 stelt de Gebruiksverordening PBM duidelijk dat de werkgever de verplichting heeft om de PBM regelmatig te inspecteren. Hij moet ervoor zorgen dat de PBM's in een goed functionerende en hygiënisch perfecte staat zijn gedurende de gehele gebruiksperiode.

De werkgever kan deze verplichting overdragen op een medewerker of een externe dienstverlener.  Voorwaarde om aan deze verplichting te voldoen is een opleiding voor deskundige voor PBM tegen vallen van hoogte & reddingsmiddelen volgens DGUV Leidraad 312-906.

Training

De Gebruiksverordening PBM verwijst ook naar §12 van de Duitse arbowet en bevestigt daarmee nog eens dat er voor PBM in principe een verplichting tot scholing bestaat. De werkgever moet een training (laten) verzorgen over het veilig gebruik van de PBM en aan medewerkers de nodige informatie van de fabrikant (bv. gebruiksaanwijzing) in begrijpelijke vorm en taal verstrekken.