PBM tegen vallen

Meelopende valbeveiliging

Een meelopende valbeveiliging met flexibele ankerlijn (volgens DIN EN 353-2) is een speciale koppeling, waarmee werkers zich op hoogte tegen een val kunnen beschermen. Hij vormt de verbinding tussen het harnas op het lichaam van de gebruiker en de aanlijnvoorziening op gebouw of onderconstructie. Meelopende valbeveiligingen met flexibele ankerlijn maken deel uit van de persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen.

Onderdelen

Koppelingen van dit type zijn gebaseerd op een geleidelijn (de flexibele ankerlijn), een meelopende valbeveiliging, in de meeste gevallen een handmatig te bedienen lijnverkorter, en een valdemper. Aan de valdemper en aan een uiteinde van de geleidelijn is een karabijnhaak bevestigd. Vaak worden bandvaldempers van textiel gebruikt, die bij een val in heel beperkte mate worden losgetrokken en zo de krachten op het lichaam tot een minimum beperken. Om in te kunnen spelen op de variërende voorwaarden van verschillende werkgebieden zijn de koppelingen verkrijgbaar in verschillende lengtes.

Meelopende valbeveiliging juist gebruiken

Gebruikers bevestigen de karabijnhaak van de geleidelijn aan de aanlijnvoorziening en verbinden de haak op de bandvaldemper met de opvangring van hun harnas. Bij de aanlijnvoorziening kan het gaan om een individueel ankerpunt voor personen of een veiligheidsdakhaak, maar ook om de meeloper van een staalkabel- of railtraject voor valbeveiliging. Tijdens het werken wordt de lijnverkorter gebruikt om de geleidelijn altijd op de veiligste lengte in te stellen. De koppeling wordt zo kort ingesteld dat de gebruiker niet in de buurt van de dakrand kan komen en dus niet naar beneden kan vallen.

Gebruik in klimbeveiliging

Bij klimbeveiliging is de meelopende valbeveiliging niet voorzien van een handmatig te bedienen lijnverkorter. In plaats daarvan beweegt de meelopende valbeveiliging zelfstandig op de geleidekabel in de richting waarin de gebruiker beweegt. Bij een plotseling belasting zoals bijvoorbeeld een val stopt het apparaat en vangt de vallende persoon op.

Regelmatige inspectie

Volgens de voorschriften van de DGUV moeten meelopende valbeveiligingen als onderdeel van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden door den deskundige. Daarnaast is er een maximale gebruiksduur voorgeschreven, waarna de koppeling ongeacht zijn toestand niet meer mag worden gebruikt en dus moet worden vervangen.

keyboard_arrow_up