PBM tegen vallen

Meelopende valbeveiliging

Een meelopende valbeveiliging met flexibele ankerlijn (volgens DIN EN 353-2) is bedoeld voor tijdelijke valbeveiliging van vaste ladders. Hij kan echter ook worden gebruikt als bevestigingssysteem voor diverse werkzaamheden op hoogte. Meelopende valbeveiligingen met flexibele ankerlijn maken deel uit van de persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte.

Onderdelen

Bevestigingssystemen van dit type zijn gebaseerd op een geleidelijn (de flexibele ankerlijn), een meelopende valbeveiliging, en eventueel een valdemper. Aan de valdemper en aan het uiteinde van de geleidelijn zijn koppelingen bevestigd. Vaak worden bandvaldempers van textiel gebruikt, die bij een val de optredende krachten beperken tot een minimum. Om in te kunnen spelen op de verschillende omstandigheden van de werkgebieden zijn meelopende valbeveiligingen verkrijgbaar in verschillende lengtes.

Meelopende valbeveiliging correct gebruiken

Gebruikers bevestigen de karabiner van de vanglijn aan de aanlijnvoorziening en verbinden de karabiner op de bandvaldemper met de opvangring van hun harnas. De aanlijnvoorziening kan bijvoorbeeld een enkel ankerpunt zijn of een veiligheidsdakhaak, maar ook de meeloper op een staalkabeltraject of railsysteem voor valbeveiliging. Tijdens het werken wordt de valbeveiliging gebruikt om de vanglijn zo in te stellen, dat een val zo veel mogelijk wordt verhinderd (positioneringssysteem) of een vrije val ten minste tot een minimum wordt beperkt (valstopsysteem). De soms grote lengte van de vanglijn kan de gebruiker verleiden tot onjuist gebruik. Een vrije val moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Hij mag nooit groter zijn dan in de handleiding van de onderdelen staat beschreven. Als een meelopende valbeveiliging met flexibele ankerlijn horizontaal wordt gebruikt, moet hij goedgekeurd zijn voor een val over een scherpe rand.

Gebruik in klimbeveiliging

Bij gebruik in klimbeveiliging wordt een meelopende valbeveiliging niet gebruikt als lijnverkorter. In plaats daarvan beweegt de meelopende valbeveiliging zelfstandig op de geleidekabel in de richting waarin de gebruiker beweegt. Bij een plotseling belasting zoals bijvoorbeeld een val stopt het apparaat en vangt de vallende persoon op.

Regelmatige inspectie

Volgens de voorschriften van de DGUV moeten meelopende valbeveiligingen als onderdeel van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte regelmatig (ten minste om de 12 maanden) worden geïnspecteerd door een PBM-deskundige. Daarnaast schrijft de fabrikant de maximale gebruiksduur voor. Na deze periode mag de valbeveiliging ongeacht zijn toestand niet meer worden gebruikt en moet dus worden vervangen.