PBM tegen vallen

PBM-richtlijn 89/686/EEG

De PBM-richtlijn 89/686/EEG “bevat de voor het in de handel brengen [...] geldende voorwaarden alsmede de fundamentele veiligheidsvoorschriften waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte (PBM of PBM tegen vallen van hoogte) moeten voldoen om de gezondheid van de gebruiker te beschermen en zijn veiligheid te waarborgen.”

Punt 3.1.2.2. gaat concreet over “Preventie van vallen van een hoogte”.