Collectieve valbeveiliging van ABS Safety - Veilig werken met dakrandbeveiliging en andere systemen

Onder collectieve valbeveiliging vallen over het algemeen voorzieningen voor valbeveiliging zoals afzetkettingen, hekwerken op daken, leuningen en ook steigers. Deze voorzieningen beschermen meerdere personen tegelijkertijd en moeten worden gebruikt als de gevarenzone vaak wordt betreden. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingezet als de werkzone alleen af en toe wordt betreden of als het gebruik van een collectieve valbeveiliging om technische redenen niet mogelijk is.