DIBt / DIBt-goedkeuring

Het Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) legt sinds enkele jaren de eisen vast voor een algemene goedkeuring Bouwtoezicht (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung of abZ) van vaste verankeringsvoorzieningen aan een gebouw (permanente valbeveiliging). Op welke wijze de voorzieningen is bevestigd speelt hierbij geen rol. De DIBt eist voor de verankeringsvoorzieningen een keuring, waarbij de stabiliteit van de verbinding met de constructie moet worden gewaarborgd.

Juridische basis van de DIBt-eisen is een vonnis van het Europese Gerechtshof van 21 oktober 2010 (rechtszaak C-185-08). Hierin staat gedefinieerd welke ankerpunten behoren tot de persoonlijke beschermingsmiddelen conform PBM-richtlijn 89/686/EEG en welke als bouwproduct volgens Richtlijn 89/106/EEG moeten worden geclassificeerd. De zogenaamde Ü-markering op de producten toont de algemene goedkeuring Bouwtoezicht aan en geeft daarnaast aan dat dit product eenmaal jaarlijks wordt gecontroleerd op overeenstemming met het door DIBt goedgekeurde product.

ABS-Producten met DIBt-goedkeuring

Overzicht producten DIBt