DIN 4426 - Grondslagen voor het ontwerp en de realisering van valbeveiliging

De DIN 4426 bepaalt de grondslagen voor “Inrichtingen voor het instandhouden van bouwwerken - Veiligheidseisen aan arbeidsplaatsen en verbindingswegen - Ontwerp en uitvoering.” De door de NABau (normcommissie bouwsector) opgestelde norm bevat voornamelijk grondslagen voor het ontwerp en de realisering van valbeveiliging. Hierin staan bindende uitspraken voor het installeren van verankeringsvoorzienigen, zoals: “Op arbeidsplaatsen en verbindingswegen op gevels is bij een valhoogte van meer dan 1,00 m valbeveiliging vereist.” 

In DIN 4426 staat ook de eis dat collectieve valbeveiliging, zoals de toepassing van beschermende leuningen, zo veel mogelijk voorrang moet hebben op de individuele beveiliging met PBM.

ABS Safety plant Ihre Absturzsicherung