Klimtechniek

Vaste ladders

Vaste ladders worden gebruikt om naar een werkplek op hoogte of diepte te komen.  Ze worden permanent geïnstalleerd en bieden een ruimtebesparende mogelijkheid om van het ene naar het andere niveau te komen. Het is echter niet mogelijk om materiaal te transporteren via vaste ladders, omdat beide handen nodig zijn om veilig omhoog te klimmen of af te dalen.

Afhankelijk van de plaats van gebruik zijn er verschillende soorten vaste ladders, die elk aan verschillende eisen moeten voldoen. De meest voorkomende types zijn:

  • vaste ladders aan gebouwen,
  • vaste ladders aan machines,
  • vluchtladders,
  • schachtladders,
  • vaste ladders aan installaties.

Valbeveiliging aan vaste ladders

Over het algemeen is een valbeveiliging nodig vanaf een klimhoogte van 3 m. De uitvoering van de valbeveiliging kan verschillen. De meest voorkomende variant is een kooi. Vaste ladders met kooi kunnen ook worden gebruikt door personen die niet zijn geïnstrueerd in het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen. Nadeel is wel dat de kooi geen bescherming biedt tegen een val zelf, maar alleen tegen achterover vallen. De kans op letsel bij een val blijft dus groot. Om de valafstand te verkleinen, moeten vaste ladders met een kooi uiterlijk vanaf 10 m klimhoogte meerdelig worden uitgevoerd. Als lichaamsdelen tijdens een val vast komen te zitten in de kooi, is een snelle redding bijna onmogelijk. Daarom is een klimbeveiliging gebruiken beter dan een ladderkooi.

De situatie ligt anders bij gebruik van een klimbeveiliging. Hierbij wordt een harnasgordel gedragen, waar een meelopende valbeveiliging aan vastzit, die weer op een starre ankerlijn wordt geïnstalleerd. De starre ankerlijn kan een kabelsysteem of railsysteem zijn dat aan de ladder is aangebracht. Een instructie over het gebruik van persoonlijke valbeveiliging is dus noodzakelijk. Voordeel is dat dit systeem een persoon bij een val na een zeer korte weg opvangt. In het beste geval blijft diegene ongedeerd en kan zelf verder klimmen. In het ergste geval kan hij uit de vaste ladder worden gered door een collega met de juiste uitrusting. Ook hiervoor zijn instructie en hulpmiddelen nodig.

Constructietypen van vaste ladders

Er zijn vaste ladders met twee stijlen (of bomen) en vaste ladders met slechts één stijl. Typische vaste ladders hebben links en rechts een stijl en daartussen de sporten. Mastladders hebben maar één stijl. Bij dit type zijn de sporten links en rechts bevestigd aan de stijl. Bij deze ladders zit de valstoprail of valbeveiliging vaak meteen geïntegreerd in de stijl.

Verwante producten

Gevelladders met veiligheidskooi, starre of flexibele ankerlijn