abZ & DIBt

ETA - Europese Technische Goedkeuring

ETA is een Europese Technische Goedkeuring die in Duitsland op basis van de Verordening Bouwproducten onder andere wordt afgegeven door Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt).

Een ETA dient als prestatieverklaring voor bouwproducten die niet of niet volledig onder een Europese geharmoniseerde norm vallen. Deze verklaring is volgens de Verordening Bouwproducten geldig in alle EU-landen. Producten met een ETA mogen worden voorzien van een CE-markering.

Waarom is de ETA nodig voor aanlijnvoorzieningen?

Omdat er momenteel geen norm is voor aanlijnvoorzieningen die vast op de constructie zijn aangebracht (zie artikel EN 795)

is er een ander type goedkeuring nodig. Dankzij de ETA is het mogelijk om vast op het gebouw aangebrachte aanlijnvoorzieningen goed te keuren en in de handel te brengen.

Wat is het verschil tussen een abZ en een ETA?

Beide goedkeuringen regelen de goedkeuring van bouwproducten zonder norm of geharmoniseerde norm. Het belangrijkste verschil zit in de geldigheid van de goedkeuring en in de markering.

Algemene goedkeuring Bouwtoezicht of abZ

Is alleen in Duitsland geldig en is herkenbaar aan de Ü-markering (zie artikel abZ).

European Technical Assessment (ETA)

Is geldig in alle Eu-landen, Zwitserland en Turkije. Producten krijgen een CE-markering.

Welke goedkeuring is nu beter?

De ene goedkeuring is niet beter of slechter dan de andere. Beide hebben dezelfde waarde. De ETA heeft wel een klein voordeel, omdat de CE-markering vertrouwd is en in heel Europa geldig is.

De mindere bekende Ü-markering is alleen relevant voor Duitsland.

De conclusie is dus dat het binnen Duitsland niets uitmaakt of een product een CE-markering of Ü-markering heeft. Alleen buiten Duitsland is de ETA wel belangrijk.

Bijzonderheid voor toepassing van bouwproducten

Voor toepassing van producten met een ETA of abZ kan daarnaast nog een algemene of projectgerelateerde typegoedkeuring nodig zijn.
Meer informatie hierover vindt u in het artikel over de algemene typegoedkeuring.

Verwante producten

Afbeelding van ankerpunt ABS-Lock III-BE Pro dat dankzij het speciale spreidanker slechts één boorgat in het plat dak van beton nodig heeft.

ETA gekeurd beton-ankerpunt met spreidanker

Ankerpunt dat dankzij speciale plug slechts één boorgat in een betonnen dak nodig heeft.

Sterk aanlijnpunt met ETA voor valbeveiligingssystemen op platte daken van beton

Onopvallend ankerpunt met ETA om in houten dakspanten te schroeven