Algemene vakbegrippen

Algemene typegoedkeuring

De algemene typegoedkeuring (aBG) beschrijft de bruikbaarheid/ toepassing van bouwproducten. Hij regelt meer specifiek het samenvoegen van twee of meer bouwproducten tot een bouwkundige voorziening (type). Doel van de typegoedkeuring is om de veiligheid van individuele bouwproducten in combinatie met anderen te waarborgen.

De productie en verkoop van bouwproducten wordt geregeld in de Verordening Bouwproducten en kan worden aangetoond met verschillende goedkeuringen. Een aanlijnvoorziening alleen kan echter niet worden gebruikt voor valbeveiliging op hoogte. Hij werkt immers pas door de verbinding met een ander bouwproduct (bv. beton).

De combinatie van bouwproduct 1 (aanlijnvoorziening) en bouwproduct 2 (beton) wordt beschreven in de typegoedkeuring. Dit bewijs van bruikbaarheid (abG) is enorm belangrijk. Alleen zo kan worden gegarandeerd dat de aanlijnvoorziening bestand is tegen de krachten die optreden bij een val en dat ook de verbinding met het beton niet bezwijkt.

In de typegoedkeuring worden bijvoorbeeld de eisen aan de ondergrond, het bevestigingsmateriaal en de toegelaten belastingsrichtingen gedefinieerd.

De montagehandleiding dient als hulpmiddel bij de naleving van de algemene typegoedkeuring 

Projectgerelateerde typegoedkeuring

In tegenstelling tot de algemene typegoedkeuring beschrijft een projectgerelateerde typegoedkeuring een wezenlijke afwijking van de algemene typegoedkeuring of een speciale toepassing in een bepaald geval.

Een algemene typegoedkeuring omvat niet alle mogelijke en denkbare toepassingen. Om dit manco op te lossen bestaat de projectgerelateerde typegoedkeuring.