Algemene vakbegrippen

Secundaire valbeveiliging

Bij secundaire valbeveiliging gaat het om veiligheidsmaatregelen die personen bij een val opvangen. Dit in tegenstelling tot primaire valbeveiliging, die een val preventief moet voorkomen.

Secundaire valbeveiliging wordt gebruikt als het gebruik van primaire valbeveiliging zoals afdekkingen, omheiningen en afzettingen om arbeidstechnische of bouwtechnische redenen niet mogelijk is. Vaak wordt secundaire valbeveiliging ook ingezet als het te beveiligen gebied slechts eenmalig of heel zelden wordt betreden. Dat zou de installatie van een primaire oplossing niet rechtvaardigen.

Typische voorzieningen voor secundaire valbeveiliging zijn bijvoorbeeld veiligheidssteigers, vangnetten en Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte in een valstopsysteem.