Algemene vakbegrippen

Valrand

De valrand is de plek waar medewerkers naar beneden kunnen vallen. Vanaf een valhoogte van 1 m is er sprake van valrisico. Bij een lagere hoogte en bij overgangen naar stoffen waarin men kan wegzinken moet op basis van een risico-inventarisatie & evaluatie worden beoordeeld of er een valrisico of gevaar op wegzinken bestaat en welke beschermende maatregelen er genomen moeten worden.

Hoe is de valrand nu gedefinieerd?

In ASR A2.1 worden vier situaties genoemd om de term valrand duidelijk te maken:

  • rand tussen een vlak en een hellend vlak van meer dan 60° (voorbeeld: buitenste rand van een plat dak);
  • overgang van een doorvalveilig en een niet-doorvalveilig vlak (voorbeeld: lichtkoepel)
  • rand tussen een vlak met een hellingshoek lager dan 20° en een vlak met een hellingshoek van meer dan 60° (voorbeeld: mansardedak)
  • punt op gebogen vlakken vanaf waar de hellingshoek van een raaklijn groter is dan 60° (voorbeeld: tondak).