Algemene vakbegrippen

Inspectie van aanlijnvoorzieningen

Aanlijnvoorzieningen moeten regelmatig geïnspecteerd worden om ervoor te zorgen dat ze veilig in gebruik blijven. Externe invloeden en ook het gebruik zelf kunnen leiden tot slijtage of schade.

Verplichte inspectie

De verplichte inspectie van aanlijnvoorzieningen komt oorspronkelijk uit DIN EN795. Hier staat vermeld dat aanlijnvoorzieningen ten minste om de 12 maanden moeten worden geïnspecteerd.

Deze eis hebben wij als producent van aanlijnvoorzieningen overgenomen in onze veiligheidsvoorschriften. Hij is dus bindend voor al onze veiligheidsproducten.

Wanneer moet de inspectie worden gedaan?

De inspectie moet ten minste eenmaal jaarlijks worden uitgevoerd. Het kan echter zijn dat de aanlijnvoorziening vaker geïnspecteerd moet worden door bijzondere omstandigheden.

Voorbeelden:

  • vaak en intensief gebruik van de voorziening;
  • de aanlijnvoorziening is in de buurt van de kust;
  • aanlijnvoorzieningen die geheel of gedeeltelijk worden overstroomd;
  • in zwembaden;
  • agressieve omgeving/atmosfeer;
  • enz.

Het kan ook zijn dat de aanlijnvoorziening buiten de normale interval geïnspecteerd moet worden.

Voorbeelden:

  • na een ongeval/val naar beneden;
  • na niet beoogd gebruik;
  • na blikseminslag;
  • enz.

Wie mag een aanlijnvoorziening inspecteren?

In principe moeten aanlijnvoorzieningen altijd gecontroleerd worden door een deskundig iemand. De controleur moet bovendien beschikken over adequate productkennis. Dit moet hij meestal kunnen aantonen op basis van een scholing bij de producent.

Mobiele aanlijnvoorzieningen die deel uitmaken van persoonlijke valbeveiliging, mogen na het succesvol afronden van een seminar volgens DGUV Leidraad 312-906 worden geïnspecteerd.

Voor aanlijnvoorzieningen die onder de Duitse Verordening Bouwproducten vallen geldt dat het certificaat van vakkennis behaald kan worden de producent. (Zie: opleiding voor deskundige voor ABS systemen)

Hoe gaat de inspectie in zijn werk?

De inspectie omvat over het algemeen een formele inspectie en een visuele en functionele controle.

Formele inspectie

Bij de formele inspectie wordt de installatiedocumentatie en de tot dan toe bijgehouden onderhoudsdocumentatie gecontroleerd. Doel is om de aanlijnvoorziening eenduidig te identificeren en vast te stellen of het product voldoet aan de formele criteria en überhaupt kan worden geïnspecteerd.

Visuele en functionele controle

De visuele en functionele controle geeft inzicht in de toestand van de aanlijnvoorziening. Er wordt dan vooral gekeken naar roest, vervorming en of de installatie goed is uitgevoerd.

Documentatie

Alle bevindingen en het resultaat van de inspectie moeten worden vastgelegd in de onderhoudsdocumentatie. Deze documentatie dient als bewijs voor de beheerder van het gebouw.

Na de inspectie kan op het systeemplaatje van staalkabeltrajecten voor valbeveiliging een keuringssticker worden aangebracht, maar dat is niet verplicht.

De akkoordverklaring van de beheerder is voor de gebruiker van de PBM het bewijs dat de aanlijnvoorziening zich in een deugdelijke staat bevindt. Mocht de gebruiker toch gebreken vaststellen, dan moet hij het werk op die plek onmiddellijk staken en de beheerder van het gebouw informeren.

Documentatie opstellen en gebouwen en voorzieningen beheren is heel eenvoudig met Lock Book Docu. Gebruik is gratis en u kunt de documentatie meteen via de app op de bouwplaats afronden.