PBM tegen vallen

Deskundige voor PBM tegen vallen

Een deskundige voor PBM tegen vallen & reddingsmiddelen is iemand die een opleiding heeft gevolgd volgens DGUV Leidraad 312-906 “Principes voor de kwalificatie van personen voor de deskundige inspectie en beoordeling van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte” en inzichten heeft verworven op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen. Een deskundige voor PBM tegen vallen is bekend met de desbetreffende voorschriften, regels en normen en kan op basis van zijn kennis de toestand van uitrustingen en het correct gebruik ervan beoordelen.

Voorwaarden voor deelname

Aan de opleiding mogen alleen personen meedoen,

 • die ten minste 18 jaar zijn en
 • die op grond van hun vakopleiding en ervaring aantoonbaar voldoende praktisch en theoretische kennis hebben van het gebruik van en de omgang met persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte voor het desbetreffende onderdeel.

Dit kan aangetoond worden met certificaten of een intaketoets.

Inhoud en onderdelen van de opleiding

De opleiding voor deskundige voor PBM tegen vallen behandelt o.a.:

 • taken en plichten van de deskundige;
 • voorschriften, regels en normen;
 • beoogd gebruik, onderhoud en opbergen van PBM;
 • materiaalkunde;
 • gebreken en schade;
 • inspectie van PBM en documentatie.

Daarnaast maakt DGUV Leidraad 312-906 onderscheid tussen de theoretische en praktische inhoud voor volgende onderdelen:

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte & reddingsmiddelen
 • Rope Access en Positioneringstechniek / Rope klimtechniek
 • Bergsportuitrustingen voor sport en recreatie
 • Klimbossen en klimtechniek in pedagogische activiteiten
 • Boomonderhoud (VSG der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau)

De opleiding wordt afgerond met een theoretische en praktische toets waarin verworven kennis en vaardigheden worden aangetoond.

Ook ABS Safety biedt een opleiding tot deskundige voor PBM tegen vallen van hoogte & reddingsmiddelen aan.

Let op: de namen van de opleidingen lijken erg op elkaar. Wij wijzen u op het feit dat er een verschil is met de opleiding voor PBM Deskundige voor inspectie van permanent geïnstalleerde aanlijnvoorzieningen.
(zie opleiding tot deskundige voor ABS systemen)