DGUV - Duitse wettelijke ongevallenverzekering

DGUV Informatie 208-016

DGUV Informatie 208-016 “Het gebruik van ladders en opstapjes” geeft richtlijnen voor het veilig gebruik van ladders en opstapjes.

Deze DGUV Informatie is bedoeld voor mensen die ladders en opstapjes gebruiken in hun dagelijks werk en hun werkgevers. Het informatieblad biedt een overzicht van de voorschriften van de Duitse overheid en de Berufsgenossenschaften. Dat zijn de instanties die in Duitsland gaan over de wettelijke ongevallenverzekering. Daarnaast worden inspectie, onderhoud en reiniging behandeld, maar ook transport en opslag.

Gebruik van ladders en opstapjes

Er zijn twee toepassingen voor mobiele ladders en opstapjes. Enerzijds worden ze gebruikt als verbindingsweg om een hogere werkplek te bereiken en anderzijds als werkplek zelf. Eerst moet er een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden gedaan om te bepalen of, en zo ja welke ladder of trap geschikt is voor het werk. De DGUV Informatie wijst er uitdrukkelijk op dat vooral het valgevaar in de RI&E moet worden meegenomen.

Vanwege het hoge risico op ongevallen bij het gebruik van mobiele ladders en opstapjes worden ook veilige alternatieven genoemd om op hoogte te komen. Hiertoe behoren:

  • personenliften,
  • hellingbanen en loopbruggen,
  • trappen,
  • traptorens,
  • vaste ladders.

Als de alternatieven niet haalbaar zijn mogen ladders onbeperkt worden gebruikt als verbindingsweg tot een hoogte van 5 m.  Boven 5 m zijn ladders als verbindingsweg alleen toegestaan voor zeer sporadisch gebruik.

Bij gebruik als werkplek mogen ladders en trappen tot een hoogte van 2 m zonder tijdsbeperking worden gebruikt, zolang de gebruiker tijdens het werk op een bordes, platform of stavlak staat. Op de sporten staand mag de ladder niet als werkplek worden gebruikt.

Tussen de 2 en 5 m gelden dezelfde voorschriften voor het stavlak plus een sta-tijd van maximaal twee uur. Boven de 5 m mag een ladder niet worden gebruikt als werkplek.

Wat staat er nog meer in de DGUV Informatie 208-016?

Naast het gebruik wordt ook beschreven waar je op moet letten bij het ter beschikking stellen aan en instrueren van mensen en het transporteren, inspecteren en onderhouden van ladders. In de bijlage staat ook een voorbeeld van een checklist voor het keuren van ladders en opstapjes.