DGUV - Duitse wettelijke ongevallenverzekering

DGUV Informatie 208-032

DGUV Informatie 208-032 “Keuze en gebruik van vaste ladders” geeft richtlijnen voor het kiezen en gebruiken van vaste ladders.

Deze DGUV Informatie is bedoeld voor gebruikers van vaste ladders en hun werkgevers. Hij bevat informatie over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die nodig is, constructie- en bevestigingstypes, het gebruik van vaste ladders en de valbeveiliging die daarbij hoort en het inspecteren van vaste ladders.

Typen vaste ladders

DGUV informatie 208-032 beschrijft de verschillende typen vaste ladders. Hiertoe behoren:

  • vaste ladders aan gebouwen,
  • vluchtladders,
  • vaste ladders voor schachten,
  • vaste ladders voor toegang tot machines.

De eisen aan deze soorten constructies zijn precies beschreven en nog eens duidelijk samengevat in de bijlage van DGUV Informatie 208-032.

Gebruik van vaste ladders met klimbeveiliging

Bij het gebruik van vaste ladders met klimbeveiliging moet rekening worden gehouden met verschillende aspecten, zoals:

  • selecteren van geschikte medewerkers,
  • meenemen van materiaal, gereedschap en hulpmiddelen,
  • noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen,
  • het geven van veiligheidsinformatiebladen en instructies.

Deze punten worden in DGUV Informatie 208-032 verder toegelicht.